PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowe wyceny w leczeniu stomatologicznym. Są uwagi do projektu "cennika"

Autor: miro • Źródło: stomatolodzy.org.pl/infoDENT24.pl
23-01-2023, 12:20
Nowe wyceny w leczeniu stomatologicznym. Są uwagi do projektu Zmiana zasad i wycen świadczeń stomatologicznych Fot. AdobeStock
Jest lepiej – uważa lek. dent. Andrzej Cisło, wiceprezes NRL minionej, VIII kadencji – analizując drugą wersję projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie wyceny świadczeń stomatologicznych. Są jednak aspekty, które trzeba jeszcze przepracować.
 • W przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń - wycena najwyżej punktowanego pakietu rozliczana będzie ze współczynnikiem 1,0; zaś wycena kolejnych pakietów ze współczynnikiem 0,8
 • W zmianach, zawartych w projekcie zarządzenia prezesa NFZ, nie uwzględniono realizowanej u dzieci, skomplikowanej procedury obejmującej odbudowę kąta siecznego
 • Zachęta do posiadania separatora, w postaci dodatkowych 5 pkt. w postępowaniu konkursowym zdecydowanie sprawy nie załatwia
 • W projekcie zarządzenia pojawiło się określenie „lekarze periodontolodzy”, tymczasem w systemie nie ma takiego określenia- są „specjaliści periodontolodzy”. Jak rozstrzygnąć tę rozbieżność?
 • Projektowane zarządzenie dotyczyć będzie umów podpisanych i realizowanych przed wejściem w życie nowych przepisów

W drugiej wersji projektu zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego zasad udzielania świadczeń stomatologicznych, część wątpliwości i zastrzeżeń usunięto jednak niektóre z nich pozostały, a te trzeba koniecznie rozwiać przed wejściem nowego cennika w życie - uważa lek. dent. Andrzej Cisło wiceprezes NRL minionej, VIII kadencji.

Wszystkie uwagi, zastrzeżenia, postulaty zawarł na stronie stomatolodzy.org.pl.

Cały projekt zarządzenia ze wszystkimi załącznikami prezentowaliśmy w materiale: NFZ ustalił nowe wyceny w leczeniu stomatologicznym. Uwagi do 1 lutego 

Nowe pozycje w opracowaniu i odbudowie ubytku zęba

Na plus propozycji zawartych w projekcie zarządzenia prezesa NFZ jest pojawienie się pięciu pozycji w katalogu wypełnień (bez znieczulenia). Mowa o:

 • wypełnieniu ubytku korony zęba mlecznego – 84 pkt.
 • całkowitym opracowaniu i odbudowie ubytku zęba na jednej powierzchni – 73 pkt.
 • całkowitym opracowaniu i odbudowie ubytku zęba na dwóch powierzchniach – 86 pkt.
 • całkowitym opracowaniu i odbudowie rozległego ubytku zęba na dwóch powierzchniach – 116 pkt.
 • całkowitym opracowaniu i odbudowie rozległego ubytku zęba na trzech powierzchniach – 120 pkt.
  (przy świadczeniach dla dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży i połogu - wartość korygowana jest o dotychczas obowiązujące współczynniki).

Zapomniana odbudowa kąta siecznego

Andrzej Cisło zwraca uwagę na fakt, że w zmianach zawartych w projekcie zarządzenia nie uwzględniono realizowanej u dzieci, skomplikowanej procedury obejmującej odbudowę kąta siecznego.

W ocenie prowadzącego portal stomatolodzy.org.pl tak się stało, gdyż kąty sieczne nigdy nie były odbudowywane amalgamatem. To przyczyna, dla której nad tą procedurą nie pochyliła się zatem AOTMIT, która analizowała wyceny wypełnień w kontekście rezygnacji ze stosowania amalgamatu stomatologicznego. To właśnie ustalenia AOTMiT są podstawą zmian wprowadzonych w projekcie zarządzenia prezesa NFZ.

Apel NRL, wskazujący na konieczność uwzględnienia procedury dotyczącej odbudowy kąta siecznego przy wycenie świadczeń, pozostał bez odpowiedzi.

- Należy zawnioskować o dodanie wyceny odbudowy kąta w zębach siecznych – wskazuje autor analizy.

Usuwanie amalgamatu stomatologicznego

Andrzej Cisło zwrócił uwagę na fakt, że NFZ porzucił zamysł wprowadzenia, niestety i tak symbolicznego współczynnika korygującego 1,06 przy wymianie wypełnienia amalgamatowego.

Przypomnijmy, że w ten sposób miał być premiowany zakup separatora amalgamatu, bez którego nie można usuwać wypełnień zawierających rtęć.

Świadczeniodawcy, wypowiadający się na temat usuwania wypełnień amalgamatowych, od dawna wskazywali na brak realnego rozwiązania, które pozwalałoby na pokrycie kosztu zakupu i eksploatacji separatorów amalgamatu. Ministerstwo Zdrowia nie podjęło propozycji wprowadzenia w koszty amortyzacji urządzenia. Tak więc problem separatorów amalgamatu nie został rozwiązany po myśli lekarzy dentystów.

Zachęta do posiadania separatora, w postaci dodatkowych 5 pkt. w postępowaniu konkursowym (jak to wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert) zdecydowanie sprawy nie załatwia.

Rozliczanie pakietów i łączenie procedur

Andrzej Cisło przypomniał, że rozwiązanie polegające na tym, iż

w przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń - wycena najwyżej punktowanego pakietu rozliczana jest ze współczynnikiem 1,0; zaś wycena kolejnych pakietów ze współczynnikiem 0,8

to rozwiązanie zaproponowane przez NRL jeszcze w marcu 2022 r. w trakcie prac z AOTMiT.

W ocenie Andrzeja Cisły zapis: przyjmuje się, że wycena pakietów świadczeń określona w załączniku 1c obejmuje badanie przedmiotowe i podmiotowe w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń wskazanych w pakietach - sugeruje zakaz łączenia badań z pakietami.

Przy czym zrezygnowano z zakazu łączenia:

 • pakietu badań stomatologicznych i badań kontrolnych ze świadczeniami jednostkowymi (niebędącymi pakietami wskazanymi w zał. 1c);
 • pakietu skalingu ze świadczeniami jednostkowymi.

Dla chirurgów stomatologicznych i periodontologów

Dodano pakiety zastrzeżone wyłącznie dla kontraktów chirurgicznych i periodontologicznych:

 • ST30A Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (pacjent w III lub IV stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł) * 143 pkt
 • STM33A Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej *213 pkt

Andrzej Cisło zwraca uwagę na fakt, że „gwiazdka” wskazuje, iż te pakiety realizować mogą – jak to podano - wyłącznie „lekarze periodontolodzy”. Tymczasem w systemie nie ma takiego określenia- są „specjaliści periodontolodzy”.

W tej sytuacji autor analizy zadaje pytania:

 • Czy oznacza to, że takie „lukratywne” procedury wykonywać będą mogli rezydenci periodontologii?
 • Co na to specjaliści chirurdzy?

Co z zaopatrzeniem rany szwem i z opatrunkiem chirurgicznym

Według Andrzeja Cisły wyjaśnienia wymaga konstrukcja pakietów ST01 i ST02, sugerująca włączenie do nich zaopatrzenia rany szwem.

Prowadzący portal stomatolodzy.org.pl przypomina, że AOTMiT nie badał kosztów tych procedur i pakiet nie uwzględnia takich kosztów.

Podobna sytuacja występuje w przypadku pakietów ST01, 02 i 03, jeśli chodzi o ujęcie w nich opatrunku chirurgicznego.

Andrzej Cisło przypomniał, że NFZ nigdy nie zezwalał na stosowanie tej procedury w dniu ekstrakcji. Była ona najczęściej stosowana do rozliczenia leczenia zapalenia zębodołu, ale to schorzenie rozwija się ok 2 - 3 dni po ekstrakcji. Jeśli więc (i to trzeba wyjaśnić) pakiet ma obejmować również leczenie suchego zębodołu, to jest to wyjście poza Raport z badania AOTMiT

Kiedy usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów

Niejasności dotyczą także konstrukcji pakietu skalingów. Zarządzenie mówi o obowiązkowym wskazaniu procedury 23.1602 (usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów), podczas gdy ta procedura w koszyku świadczeń gwarantowanych dedykowana jest tylko ciężarnym oraz młodzieży i dzieciom.

Odrębna kwota finansowania pakietów

Andrzej Cisło chciałby znać konkretną odpowiedź na pytanie co oznacza odrębna kwota finansowania pakietów, o której mowa w § 17 ust.6 projektu zarządzenia.

(O odrębnych kwotach zobowiązania projekt zarządzenia mówi m.in. w przypadku finansowania świadczeń udzielonych uczniom).

Kogo dotyczyć będzie nowa wycena świadczeń?

Andrzej Cisło rozwiewa także wątpliwości pojawiające się wśród świadczeniodawców, a mówiące o tym czy projektowane zarządzenie dotyczyć będzie umów podpisywanych po wejściu w życie nowych przepisów, czy także obejmie kontrakty już realizowane.

Były wiceprezes NRL uspokaja, że wraz z wejściem w życie przedłożonego do dyskusji projektu traci moc całe dotychczasowe zarządzenie prezesa NFZ. Nie może być tak, że część świadczeniodawców pracuje według nieistniejących reguł.  Zarządzenie wejdzie więc w życie 30 dni po podpisaniu i będzie stosowne dla wszystkich podmiotów.

Spór o pakiety 

Andrzej Cisło odniósł się także do generalnej idei tworzenia pakietów. To trend występujący nie tylko w stomatologii. Trudno odmówić racjonalności takiemu rozwiązaniu. Jednak zgoda NRL na prace w tym kierunku dotyczyła tylko prostego łączenia procedur, a nie wprowadzania do pakietów dodatkowych czynności (np. szycie, czy opatrunki chirurgiczne). 

„Koszt fotelowy”. Kiedy występuje, kiedy nie

Autor analizy zwraca uwagę na jeden istotny aspekt kalkulacji pakietów. Mowa o „koszcie fotelowym”, a więc nakładach, które trzeba ponieść, aby móc posadzić pacjenta na fotelu dentystycznym. Jeśli taka pozycja ma być uwzględniana w wycenie realizowanych  świadczeń, to nie może być dołączana do każdej z procedury - w przypadku ich łączenia. W ocenie Andrzeja Cisły ostatnia propozycja NFZ wydaje się być wersją kompromisową.

Prace nad projektem zarządzenia

Andrzej Cisło:

 • ocenia, że druga wersja projektu zarządzenia jest korzystniejsza od wcześniejszej;
 • przyznaje, że to się „samo nie zrobiło”;
 • zachęca, aby wszelkie wątpliwości niezwłocznie wyjaśnić w trakcie spotkania NRL – NFZ.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH