• Rozczarowaniem na pewno jest zmniejszenie wyceny wypełnień. To rzeczywiście duża strata i wada zarządzenia prezesa NFZ z 5 kwietnia w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych - ocenia Andrzej Cisło, wiceprezes NRL VIII kadencji
  • NFZ najwyraźniej lepiej wycenia świadczenia, które są limitowane, wystrzega się wyższej wyceny procedur nielimitowanych (np. wypełnienia)
  • W ocenie prowadzącego serwis stomatolodzy.org.pl zaskoczeniem jest brak podniesienia pensum etatu (zostało 15 tys. pkt.). Przy zmianie wycen musi spaść dostępność świadczeń stomatologicznych
  • Generalna uwaga: rentowność kontraktów ulegnie wyraźnej poprawie, ale punktem wyjścia były żenująco niskie stawki

infodent24.pl poprosił Andrzeja Cisłę wiceprezesa NRL i przewodniczącego KS NRL VIII kadencji o wskazanie najważniejszych zmian wprowadzonych zarządzeniem prezesa NFZ NR 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na ile te zmiany wpłyną na funkcjonowanie praktyk stomatologicznych?

Całość oceny zarządzenia Andrzeja Cisły można przeczytać w serwisie stomatolodzy.org.pl  

Wypełnienia niedoszacowane

Nie ma w tym nic dziwnego, że po tylu miesiącach czekania i po długim ostatnim wyczekiwaniu z absolutną ciszą w eterze, atmosferą niepewności dotyczącą powodów niezrozumiałej zwłoki w wydaniu zarządzenia, fakt jego podpisania spowodował charakterystyczne zejście napięcia, ale raczej wymuszone po prostu zmęczeniem tematem.

Rozczarowaniem na pewno jest zmniejszenie wyceny wypełnień. To rzeczywiście duża strata i wada tego zarządzenia - była szansa na kompleksowe podniesienie rentowności praktyk, a przede wszystkim na właściwe proporcje wyceny świadczeń. Pamiętajmy, że tabela prezesa NFZ (zał. 1b do zarządzenia ) jest zestawieniem wartości względnych. W tym momencie wypełnienia są niedoszacowane.

Skąd to się wzięło ? Gdzie jest błąd? Spróbuję wyjaśnić.

Ważny algorytm przeliczania wycen na punkty 

Wyceny z obu raportów AOTMiT (tego dotyczącego chirurgii i tego dotyczącego wypełnień) podane zostały w złotych polskich. Należało je przeliczyć na punkty. Aby to zrobić, trzeba mieć cenę punktu.

Apelowaliśmy jeszcze w maju o wzięcie najniższej ceny za punkt w kraju lub ceny „ważonej”. Ten postulat został spełniony - przyjęto cenę 1,27 zł, podczas, gdy w październiku 2022 r. (pierwszy projekt NFZ) cena wynosiła już 1,50 zł za punkt. W ten sposób zastosowano minimalną aktualizację kosztów do 2023 r.

Tymczasem wypełnienia przeliczono po dużo wyższej cenie za punkt (wówczas w mianowniku ułamka jest wyższa wartość, a wiec wartość ułamka spada) . I stąd ta różnica i usprawiedliwiony wniosek, że wypełnienia są rażąco niedoszacowane.

Nie trzeba zresztą liczyć - wystarczy zobaczyć i porównać z cenami komercyjnymi.

Pensum zostaje na 15 tys. pkt.

Drugie zaskoczenie to brak podniesienia pensum etatu. Zostało na 15 tysiącach pkt. O tyle to dziwne, że przecież musi spaść dostępność, a NFZ jeszcze w marcu 2022 r. zaplanował wyższy budżet na stomatologię na 2023 r.  Pieniądze więc powinny być.

Spójrzmy na przepisy końcowe zarządzenia :

§. 20. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

Jasne - rozliczenia itp. - to jedno. Ale podstawową czynnością dyrektorów powinno być teraz wyrównanie kwot zobowiązań w umowach, aby wyrównać dostępność. To można uczynić tylko podnosząc liczbę punktów, a więc pensum.

Jeśli podniosą je dyrektorzy OW NFZ - powinni proporcjonalnie zmienić liczbę godzin w harmonogramie. Póki w grę wchodziło zmniejszenie pensum - było ok. ale teraz postulujemy wzrost pensum. Mam nadzieję, że nikomu do głowy nie przyjdzie propozycja dealu "chcecie więcej?-dajcie więcej godzin".

Pensum powinien podnieść w zarządzeniu prezes NFZ. 

Niska cena protezy 

Następnym zaskoczeniem i niedotrzymaniem umowy jest pozostawienie ceny najmniejszej protezy. Już w styczniu 2022 r. w kierowanej do mnie jako wiceprezesa NRL korespondencji, zastępca prezesa NFZ zapewniał, że wyrównanie cen protez częściowych jest elementem uzgodnionym i popartym zapewnieniem finansowania.

Niejasności wokół procedury: zdjęcie kamienia nazębnego

Jest parę niuansów w konstrukcji pakietów, które trzeba wyjaśnić.

Na czoło (sądząc z dyskusji na grupie facebookowej) wysuwa się problem interpretacyjny Pakietu 30A - zdjęcie kamienia z kodem 1602. Problem w tym, że w koszyku jest to opisane jako „zdjęcie kamienia nazębnego ze wszystkich zębów” i taką procedurę trzeba wskazać rozliczając pakiet, podczas gdy definicja pakietu to „zdjęcie kamienia nazębnego z 1 łuku zębowego” . Osobiście , nie widzę w tym sprzeczności - do jednej pozycji koszyka może być przypisany produkt kontraktowy z dopuszczalną krotnością większą od „1”.
Po prostu, osoba uprawniona do świadczenia 1602 może mieć 1 z łuków bezzębny i najwyraźniej NFZ (i jednocześnie prawodawca tego aktu) zabezpieczył się przed płaceniem „na wyrost”.

Świadczenia limitowane i nielimitowane

Obserwacja ogólna: NFZ wyżej wycenia te świadczenia, które są limitowane (skaling, ekstrakcje limitowane biologiczną liczbą zębów, badania). Wystrzega się - jak widać - wyższej wyceny procedur nielimitowanych (wypełnienia).

Niemniej, rentowność kontraktów ulegnie wyraźnej poprawie. Pamiętajmy jednak, że punktem wyjścia są naprawdę niskie stawki.

Zdecydowanie rozmowy powinny się toczyć nadal.

Zarządzenie prezesa NFZ NR 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne