• Nowa Naczelna Rada Lekarska liczy 75 osób, w tym 17 lekarzy dentystów
  • Stosunkowo duży odsetek lekarzy dentystów jest w składzie Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (23,1 proc.)
  • Stosunkowo mało jest dentystów w Naczelnej Komisji Rewizyjną o Krajowej Komisji Wyborczej (po 20 proc.).

Dentyści we władzach samorządowych 

W organach samorządowych IX kadencji udział lekarzy dentystów wynosi 21,9 proc.

Wskaźnik udziału dentystów w NRL jest niższy niż wynosi stosunek zarówno liczby lekarzy dentystów do lekarzy ogółem (28,1 proc), jak i tych z prawem wykonywania zawodu bez ograniczeń (27,2 proc.).  

Dentyści z 22,7 proc. udziałem w NRL

Według uchwały XV Krajowego Zjazdy Lekarzy Naczelna Rada Lekarska liczyć ma 75 osób, w tym 58 lekarzy i 17 lekarzy dentystów, co stanowi 22,7 proc. członków Rady.

Nieco wyższy wskaźnik udziału lekarzy dentystów dotyczy liczby Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na 26 osób 6 jest lekarzy dentystów, co stanowi 23,1 proc.

W przypadku Naczelnego Sądu Lekarskiego (60 osób, w tym 47 lekarzy i 13 lekarzy dentystów) udział stomatologów dochodzi do 21,7

Jeśli chodzi o Naczelną Komisję Rewizyjną to na 15 osób jest 12 lekarzy i 3 lekarzy dentystów, co stanowi 20 proc.

W Krajowej Komisji Wyborczej zasiada 20 osób (16 lekarzy i 4 lekarzy dentystów) udział lekarzy dentystów to 20 proc.