PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Non omnis moriar - odeszli w 2021 r.

Autor: miro • Źródło: ms
01-11-2021, 07:23
Non omnis moriar - odeszli w 2021 r. Stomatolodzy, którzy odeszli
Każdego roku na zawsze kończą pracę najlepsi specjaliści, mistrzowie, którzy młodemu pokoleniu nie przekażą już tej najbardziej wartościowej wiedzy, bo wynikającej z wieloletniego doświadczenia w zawodzie.

Roman Dzioboń
Zasłużony nowotarżanin, lekarz dentysta Roman Dzioboń odznaczony medalem za szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ, członek Kapituły Honorowej.

Roman Dzioboń urodził się w Nowym Targu. Tutaj ukończył szkołę powszechną, a następnie studiował na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował w różnych przychodniach na Podhalu jako dentysta.

Działał aktywnie na rzecz Związku Podhalan.

Zauroczony pięknem ziemi podhalańskiej, a szczególnie Gorcami, uwrażliwiony na sprawy ludzi i przyrody zaczął pisać wiersze. Debiutował w 1983r. na Łamach „Podhalanki”. Utwory jego drukowały też pisma „Podhale”, „Ojcowizna”, „U Świętej Katarzyny”.

Laureat wielu konkursów poetyckich. Jego pierwszy tomik wierszy pt. „Gazdówka w mieście” ukazał się w 1990 r., następnie: w 1997 -„Wiersze”, w 2002 r. - „ W gałęziach śpiewanie”, w 2004 r. - „Paciorki ziemią pachnące”, w 2009 r. „Wszystkie pory życia”.

Wspomnienia „Mój niepamiętnik” w 2001 r., a ostatnio część II wspomnień. Roman Dzioboń napisał gwarą i językiem literackim. Zbierał materiały do następnego tomiku wierszy. 

Maciej Fiuk
Zmarł świetny specjalista chirurg stomatolog Maciej Fiuk, wieloletni członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Chirurg stomatolog.

Halina Gabryelewicz-Zajdler
Lek. dent. Halina Gabryelewicz-Zajdler, świetna specjalistka i wieloletnia pracowniczka Akademii Medycznej w Poznaniu.

Lek. dent. Halina Gabryelewicz-Zajdler była specjalistką w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Przez wiele lat pracowała na ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu. 

Barbara Kacer
Świat polskiej stomatologii stracił osobę o wielkim sercu i niespożytej energii, zmarła Barbara Kacer zwana Królową Seniorów.

Barbara Kacer  była  nie tylko znakomitą lekarką, ale także człowiekiem niebywale czułym na ludzki los, człowiekiem o niespożytej energii. - Przywraca wiarę w dobroć drugiego człowieka – tak o Barbarze Kacer mówili jej pacjenci.

Barbara Kacer urodziła się 16 lutego 1935 r. w Płocku i temu miastu poświęciła się bez reszty. Zmarła była córką znanej z wielu wojennych przeżyć dentystki Leokadii Lipińskiej. Barbara Kacer ukończyła w 1957 r. oddział stomatologii wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

Królowa Seniorów była niezwykle aktywna w strukturach samorządowych lekarzy i lekarzy dentystów, założyła Komisję Lekarzy Emerytów i Rencistów. W sprawozdaniu Naczelnej Rady Lekarskiej uznano ją za jedną z najlepiej wypełniających swoją rolę w Polsce.

O charakterze Barbary Kacer wiele mówi jej relacja z wizyty w zaprzyjaźnionej z Płocką – Toruńskiej OIL: Odwiedziłam już izby: naczelną i śląską, ale to wielkie instytucje, ta w Toruniu była pierwszą, która choćby w przybliżeniu mogła być podobna do naszej. Zajrzałam w każdy kąt, aby móc wyrobić sobie zdanie, jak to wszystko funkcjonuje u innych.

W 2012 r. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przyznał dentystce medal Pro Mazovia.

Zmarła przez wiele lat związana była z Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 w Płocku, przygotowując tamtejszych uczniów do wojewódzkich konkursów wiedzy stomatologicznej. Uczniowie tej szkoły zawsze zajmowali czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim. Systematyczny udział szkoły w tego typu formach profilaktyki zdrowotnej i dobre przygotowanie podopiecznych były zasługą przede wszystkim Barbary Kacer, długoletniego pracownika placówki o ogromnej wiedzy i zaangażowaniu.

Irena Karłowska
Prof. Irena Karłowska od lat związana była z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Przez 11 lat kierowała Zakładem Propedeutyki Stomatologii a przez 6 Katedrą i Zakładem Ortodoncji.

Prof. hab. n. med. Irena Karłowska w latach 1983-1994 była kierownikiem Zakładu Propedeutyki Stomatologii oraz kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji (1994-2000).

Prof. Irena Karłowska urodzona w 1929 r. w Warszawie, ukończyła studia medyczne w warszawskiej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1963 r., specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej i ortodoncji w 1974 r., a tytuł naukowy profesora w 1991 r.

Była promotorem 10 przewodów doktorskich, mentorem wielu ortodontów, konstruktorem aparatów do leczenia wad przednio-tylnych. Opisała stałą płaszczyznę nadgryzową przeznaczoną do leczenia nadgryzów we wczesnym uzębieniu stałym.

Opublikowała ponad 80 prac i była też autorem podręczników. Jej dorobek naukowy został zwieńczony podręcznikiem „Zarys współczesnej ortodoncji”, z którego do tej pory korzystają studenci i specjalizanci w całej Polsce.

Była współautorką programu specjalizacji w ortodoncji. 

Przewodniczyła Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Oznaczona była Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uhonorowana została także odznaczeniem Gloria Orthodontiae. Wyróżnienie to ustanowione zostało przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, z inicjatywy Katedry Ortodoncji dla uhonorowania wybitnych ortodontów.

Maria Kleinrok
Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Kleinrok, twórczyni polskiej szkoły nauki o rehabilitacji układu ruchowego narządu żucia, założycielka i pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. 

To traumatyczne chwile dla najbliższych zmarłej, ale także dla wszystkich z redakcji infoDENT24.pl. Zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią mieliśmy okazję cieszyć się wraz z uczoną jej planami na naukową przyszłość, dane nam było jeszcze raz usłyszeć o jej dokonaniach, którymi można obdzielić niejeden życiorys spełnionego naukowca. 

Od radości tworzenia i marzeń na przyszłość zostaliśmy brutalnie przeniesieni do pustki, z którą trudno się oswoić  każdemu, kto znał prof. Marię Kleinrok.

Czytaj także:
Prof. Maria Kleinrok: 65-lecie pracy w centrum polskiej i światowej stomatologii
Dokonania prof. Marii Kleinrok: scenariusz na niejeden naukowy serial 

Mieczysław Korczak
Zmarł stomatolog Mieczysław Korczak, honorowy obywatel Tarnowa, pułkownik AK.

Mieczysław Korczak był lekarzem dentystą, inicjatorem tworzenia gabinetów dentystycznych w tarnowskich szkołach. W efekcie jego starań takie gabinety funkcjonowały w większości szkół w Tarnowie i w regionie tarnowskim.

Przez 10 lat Mieczysław Korczak pracował w ośrodku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Mieczysław Korczak urodził się w 1921 r. w Połańcu. Od 16 roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza Stolarskiego, który odkrył w nim duży talent.

W czasie wojny wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kieleckiej i Podkarpacia. W tym okresie ścigany był przez gestapo, a później przez NKWD i UB. Trzy razy był aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i torturowany.

Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1951 r. mieszkał wraz z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie.

Mieczysław Korczak odznaczony został m.in.: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, ma tytuły zasłużonego dla Miasta Tarnowa, zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Tarnów niepodległości, uhonorowany został Szablą Niepodległości.

W styczniu 2021 r. w setną rocznicę urodzin Mieczysław Korczak otrzymał życzenia od prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, wojewody małopolskiego, Łukasza Kmity i prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli.

Gościem dostojnego jubilata, zasłużonego lekarza dentysty i honorowego obywatela Tarnowa był prezydent miasta Roman Ciepiela, który przekazał nestorowi listy gratulacyjne od prezydenta Polski, Andrzeja Dudy oraz od wojewody małopolskiego, Łukasza Kmity.

Maria Pelc
Dr n. med. Maria Pelc była wieloletnim adiunktem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Dr n. med. Maria Pelc jako specjalistka, koncentrowała się w stomatologii dziecięcej.

Jednocześnie, jako wykładowca akademicki wychowała wiele pokoleń stomatologów.

Paweł Piotrowski
Dr hab. n. med. Paweł Piotrowski, wieloletni kierownik Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wspaniały człowiek, lekarz, naukowiec i ceniony przez studentów nauczyciel akademicki, wyjątkowy szef, mentor i przyjaciel.

Dr hab. n. med. Paweł Piotrowski był wieloletnim kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UM w Poznaniu. Jego praca wpłynęła znacząco na rozwój poznańskiej i polskiej stomatologii.

Przez 34 lata był członkiem Zarządu PTS o/Poznań, pełniąc funkcję skarbnika. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PTS, najwyższym odznaczeniem Bene Meritus, mianowany został Członkiem Honorowym PTS.

Dwie kadencje był delegatem Akademii Medycznej do Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz sędzią Sądu OWIL.

W zakresie protetyki stomatologicznej pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego (2007-2009) oraz lekarza orzecznika (2009-2016) w Poznaniu.

W latach 2004-2007 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji Saldent a następnie Poznańskiego Forum Stomatologii Praktycznej (2008, 2009).

Wielokrotnie udzielał się w komitetach organizacyjnych ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych organizowanych przez PTS.

Nagrodzony jako konstruktor miernika podatności tkanek. Kilkukrotnie nagradzany za pracę naukową i dydaktyczną przez rektora UM w Poznaniu. Otrzymał główną nagrodę naukową PTS za opublikowaną pracę w "Protetyce Stomatologicznej".

Należał m.in. do Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ), Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych (IADR).

 Bolesław Rowiński
Bolesław Rowiński od 1957 r. mieszkaniec Lubania, lekarz stomatolog, wieloletni kierownik przychodni Polskich Kolei Państwowych w Lubaniu.

Bolesław Rowiński był inicjatorem powstania pomnika pamięci Orląt Lwowskich – obrońców Lwowa i kresów południowo – wschodnich.

Był niezwykle ciepłym i miłym człowiekiem, który całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy na rzecz mieszkańców Lubania i powiatu lubańskiego

***
Pomnik Orląt Lwowskich znajduje się na placu nieopodal Ratusza. W murowany z czerwonej cegły murek wkomponowany został, obrobiony od frontu, kamienny głaz. W górnej części wyżłobiona została i pozłocona sylwetka orła z rozpostartymi skrzydłami i łacińska dewiza miasta zawsze wiernego - Lwowa "Leopolis semper fidelis" . Poniżej umieszczony jest napis "Pamięci bohaterów Orlętom Lwowskim obrońcom Lwowa i kresów południowo – wschodnich" oraz "Społeczeństwo Ziemi Lubańskiej 1918 – 1999". Na murku umieszczono tablicę o treści "Polska o Was Pamięta".

Kazimiera Sikora
W wieku 77 lat zmarła Kazimiera Sikora w jej kieleckich lecznicach kształcono wielu stażystów oraz rezydentów z zakresu chirurgii i protetyki.

Kazimiera Sikora stworzyła znaczącą w Kielcach lecznicę stomatologiczną. Jej placówki współpracowały z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w zakresie usług stomatologicznych dla pacjentów obu jednostek.

Lekarz dentysta, specjalista I stopnia z chirurgii oraz II stopnia z protetyki. Była założycielem, powołanej w Krakowie w 1988 r., „Fundacji Rozwoju Protetyki". Pionier i propagator nowoczesnych metod w leczeniu stomatologicznym w województwie świętokrzyskim.

W czasie długoletniej kariery zawodowej pracowała również w wielu placówkach stomatologicznych w Warszawie i Radomiu.

Była także współwłaścicielką kieleckiej spółki BIO-MED (gospodarka odpadami).

Zofia Skóra
W wieku 82 lat zmarła Zofia Skóra stomatolog związana z mieszkańcami gminy Skrzyszów. Do emerytury pracowała w Ośrodku Zdrowia w Pogórskiej Woli. Mieszkała w Tarnowie.

W 2017 r. Zofia Skóra uratowała robotników pracujących przy ocieplaniu budynku, w którym mieszkała (przy ul. Skowronków w Tarnowie).

Zofia Skóra, miała duże problemy z kręgosłupem i chodzeniem, ale gdy usłyszała głośne stukanie do okien, szybkim krokiem ruszyła w stronę kuchni.

- Przerażeni robotnicy uderzali w szyby i futryny okna w kuchni, więc im od razu otworzyłam. Mieli szczęście, że byłam akurat w domu. Jakby mnie nie było, to by tam wisieli jeszcze aż ich ktoś ściągnie na dół – opisywała zdarzenie dentystka.

- Mocno krwawili, ale na mnie nie robiło to większego wrażenia. Przez czterdzieści lat pracowałam jako stomatolog. W tym czasie wyrwałam mnóstwo zębów i dlatego jestem przyzwyczajona do widoku krwi - mówiła Gazecie Krakowskiej dentystka.

Adam Smelczyński
Adam Smelczyński pracował jako lekarz dentysta, ale znany był na całym świecie jako znakomity sportowiec. To wicemistrz olimpijski z Melbourne, sześciokrotny olimpijczyk, dwukrotny mistrz Europy, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy. infoDENT24.pl w 2016 r. uczestniczył w akcji zbiórki pieniędzy na protezy dla wybitnego sportowca, zorganizowanej przez Be Active Dentist.

Adam Smelczyński miał 90 lat, skończył Wydział Stomatologii AM w Łodzi. Przez przypadek zaczął trenować strzelectwo po tym jak, bez żadnego przygotowania zastąpił w konkursie kolegę. Nie tylko nie przyniósł wstydu drużynie, ale stał się bohaterem zawodów. Szybko trafił do warszawskiej Legii. Czasy były takie, że sport, nawet ten wyczynowy,  zazwyczaj był dodatkiem do pracy zawodowej. Adam Smelczyński latami leczył zęby sportowcom, działaczom i pracownikom CWKS Legia.

Stomatologią zajmował się zawodowo, ale był też świetnym sportowcem. Trenował strzelectwo (trap), zdobył srebrny medal olimpijski (w Melbourne 1956), sześć razy reprezentował Polskę na olimpiadach (1956, 1960, 1964, 1968, 1972 i 1976), był dwunastokrotnym mistrzem kraju. Mógł, ale nie chciał brać udziału w olimpiadzie w Moskwie, w ten sposób jego kariera sportowa zakończyła się. Nosił miano „najlepszej dubeltówki Rzeczypospolitej”.

Wszystkie, największe życiowe pasje Adam Smelczyński odziedziczył po ojcu: zamiłowanie do muzyki, lotnictwa, a przede wszystkim do broni, strzelania, dubeltówki, polowań. Jego najważniejszą pasją jest jednak pasja do życia, aktywnego, opartego na zasadach wyniesionych z rodzinnego domu w Krzepicach, małym miasteczku pod Wieluniem, gdzie jego ojciec przez długie lata służył ludziom jako lekarz.

Adam Smelczyński stracił nogi na skutek cukrzycy. Jego losem zainteresowali się wówczas młodzi dentyści z Be Active Dentist.

Wydrukowali plakaty nawołujące do zbiórki pieniędzy na protezy. Na Kongres FDI w Poznaniu, oprócz plakatów, przywieźli rowery stacjonarne, aby każdy chętny mógł sprawdzić swoją kondycję, a przy okazji wspomógł potrzebującego.

Anna Smelczyńska wśród aktywistów BAD podczas Kongresu FDI w Poznaniu (2016 r.). 

Córka Smelczyńskiego Anna rozmawiała wówczas z infoDENT24.pl. Skończyło się na mokrych chusteczkach do oczu, bo ilekroć chciała coś powiedzieć, żeby wyrazić swoją wdzięczność, zamiast słów - pojawiały się łzy. – To cudowni młodzi ludzie, jacy są oni bezinteresowni, jaki bije od nich zapał i chęć pomagania potrzebującym, chciałabym tyle powiedzieć, ale nie potrafię powstrzymać wzruszenia – mówiła Anna Smelczyńska, bezskutecznie starająca się opanować drżenie głosu

Ewa Szpindor
Dr n. med. Ewa Szpindor była wieloletnią sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Dr n. med. Ewa Szpindor była świetnym specjalistą   w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i chirurgii  szczękowo-twarzowej. 

Pełniła funkcję sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie V Kadencji oraz członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w latach 2005 - 2013. 

Sprawowała także obowiązki  reaktora naczelnego Vox Medici, miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

Danuta Świtlik - Woźnicka
Była ważną osobistością w społeczności Gryfina. Przez wiele lat pracowała jako dentystka w miejscowej przychodni. Uczestniczyła w istotnych uroczystościach i wydarzeniach związanych z miastem i gminą.

Danuta Świtlik-Woźnicka była bardzo zaangażowana w działalność grupy parafialnej. Żyła 85 lat.

Hanna Walkowska
W trakcie przejazdu ścieżką rowerową przez ulicę potrącona została przez samochód 48-letnia stomatolog z Torunia - Hanna Walkowska. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu.

To była jedna z najbardziej cenionych lekarek dentystów w woj. kujawsko - pomorskim (przyjmowała w gabinecie stomatologicznym przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu). Akademię Medyczną w Białymstoku ukończyła w 1997 r.

Do wypadku doszło 31 maja 2021 r. wieczorem na rondzie Czadcy w Toruniu. Rowerzystkę, która przejeżdżała przez przejazd dla rowerów potrącił 38-letni kierowca fiata doblo. Kierowca był trzeźwy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH