PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Non omnis moriar - odeszli w 2013 r.

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: ŁS
04-11-2013, 06:50
Non omnis moriar - odeszli w 2013 r. Non omnis moriar - odeszli w 2013 r.
Każdego roku rozpoczynają pracę młodzi, pełni zapału lekarze dentyści. To dobrze. Źle, że każdego roku na zawsze kończą pracę najlepsi specjaliści, mistrzowie, którzy młodemu pokoleniu nie przekażą już tej najbardziej wartościowej wiedzy, bo wynikającej z wieloletniego doświadczenia w zawodzie.

Wybitni specjaliści, którzy odeszli w 2013 roku.  

Dr hab. Józef Zienkiewicz, prof. nadzw.

W lutym 2013 r. zmarł prof. Józef Zienkiewicz. Wieloletni kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej GUMed (w latach 1999-2007), wykładowca akademicki, konsultant wojewódzki ds. chirurgii szczękowo-twarzowej. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem z okazji 50-lecia AMG oraz Medalem za Zasługi dla Gdańska.

Dr n. med. Andrzej Werner

W marcu 2013 r. zmarł dr n. med. Andrzej Werner - chirurg szczękowy, wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej w Warszawie, członek Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Warszawie. Ukończył przed wojną renomowane gimnazjum Wojciecha Górskiego. Po studiach stomatologicznych w AM w Warszawie pracował w szpitalu przy Barskiej i Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya jako chirurg szczękowy.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Potoczek

W maju 2013 r. pożegnaliśmy prof. Stanisława Potoczka. Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu i otrzymał dyplom lekarza dentysty w 1950 roku. Jeszcze na studiach, bo w 1949 roku, rozpoczął pracę dydaktyczną jako zastępca asystenta w Katedrze Stomatologii Zachowawczej, gdzie pracował nieprzerwanie przez 44 lata. W 1965 r. objął kierownictwo Katedry Stomatologii Zachowawczej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku.

Podczas pracy w Katedrze uzyskał specjalizację w zakresie stomatologii zachowawczej (1962 r.), periodontologii (1973 r.) i stomatologii dziecięcej (1974 r.). Jest autorem pond 200 publikacji naukowych. Współtworzył pięć podręczników akademickich. Pełnił funkcję redaktora naczelnego w magazynie "Wrocławska Stomatologia", był też członkiem komitetów naukowych i redakcyjnych m.in. "Czasopisma Stomatologicznego i "Prac Naukowych AM we Wrocławiu". Przyczynił się do przekładów 10 zagranicznych podręczników na język polski w tym m.in. "Stomatologia od A do Z" (1998).

Prof. dr hab. med. Maria Wierzbicka

W sierpniu 2013 r. zmarła prof. Maria Wierzbicka. Pełniła funkcję prodziekana do spraw Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego WUM w latach 1981-1986. Była kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej (1979-2004), oraz kierownikiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (1981-1994). W latach 1955-199 była konsultantem krajowym w dziedzinie stomatologii ogólnej. Prof. Maria Wierzbicka otrzymała tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Była autorem lub współautorem ponad 350 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, w tym podręczników i skryptów.

Osiągnięcia prof. Wierzbickiej zostały uhonorowane: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie Nagrodami JM Rektora.

Prof. dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki

18 października 2013 r. zmarł prof. dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki. Był założycielem i Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera.
Specjalizował się w protetyce stomatologicznej, implantoprotetyce i inżynierii biomateriałów. Był absolwentem Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (dziś ŚUM). Dyplom lekarza stomatologa z wyróżnieniem uzyskał w 1970 r. W kwietniu 1971 r. rozpoczął pracę lekarza klinicznego w Katedrze Protetyki ŚAM. W 1978 r. zdobył I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a w 1981 r. II stopień z protetyki stomatologicznej.

W 1993 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W roku 1999 przyjął etat naukowy w Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierował dydaktyką w zakresie biomateriałów stosowanych w medycynie stomatologicznej. W tym samym roku rozpoczął pracę wykładowcy materiałoznawstwa, inżynierii stomatologicznej, implantoprotetyki w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu. W 2000 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej, a w 2001 r. tytuł profesora nadzwyczajnego ŚAM.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH