• Prezydium NRL powołało specjalny zespół, który będzie koordynować wszystkie działania NIL w zakresie pomocy osobom będącym w potrzebie w wyniku kryzysu humanitarnego w Ukrainie.
  • Prezydium NRL przekazał 200 tys. zł na wsparcie dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy.
  • NIL koordynuje pomoc wszystkich okręgowych izb lekarskich.

Naczelna Izba Lekarska, we współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi, pragnie zapewnić pomoc i wsparcie lekarzom i  lekarzom dentystom z Ukrainy i ich rodzinom, którzy znaleźli się na terenie Polski.

Koordynacja wiparcia dla lekarzy z Ukrainy

Prośbę o wsparcie należy przesłać mailem na adres pomocNIL@hipokrates.org. Tak szybko jak to będzie możliwe zostanie przesłana odpowiedź z informacjami gdzie i na jaką pomocą można liczyć ze strony właściwej okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ponadto na granicy polsko-ukraińskiej dostępna jest pomoc dla wszystkich potrzebujących - opieka medyczna, zaopatrzenie w odzież oraz wyżywienie a także zakwaterowanie.

W wiadomości email należy podać następujące informacje:
- Imię i nazwisko osoby zwracającej się o pomoc,
- Obywatelstwo,
- Czy jest Pani/Pan lekarzem/ lekarzem dentystą / czy jest Pani/Pan żoną/mężem/ córką/ synem lekarza/lekarza dentysty,
- Numer telefonu do kontaktu oraz adres email,
- Miejsce aktualnego pobytu Ukraina/Polska/miejscowość,
-  Liczba osób i  wiek osób, które potrzebują pomocy,
- Czy Pani/Pan lub osoby towarzyszące potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej lub cierpią na choroby przewlekłe/wymagają stałej opieki medycznej?- Czy ma Pani/Pan zapewnione miejsce zakwaterowania na terenie Polski (rodzina, przyjaciele, zakwaterowanie zapewnione przez inne organizacje lub instytucje)?
- Czy jest jakieś konkretne miasto/region w Polsce, w którym chciałaby Pani/Pan znaleźć zakwaterowanie?
- Jakiej formy pomocy Pani/Pan potrzebuje?

Pytania opublikowano na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej także w języku ukraińskim i rosyjskim.