W 2014 r. dentystom ze specjalizacją wydano tylko jedno zaświadczenie o uznaniu kwalifikacji (chirurgia stomatologiczna).
Ortodonci, ze wskaźnikiem 2,36 (2,40 proc. w końcu 2013 r.), to najwyższy odsetek wśród specjalistów, którzy podejmują kroki zmierzające do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie specjalizacji. Z tym jednak, że liczba wydanych zaświadczeń na koniec 2014 r. (27) jest identyczna wobec tej z końca 2013 r. Oznacza to, iż w 2014 r. nikt nowy nie występował o stosowne zaświadczenie.

Identycznie jest w innych specjalizacjach. Tak jak w 2013 r. (i w latach poprzednich) - w 2014 r. nikt nie występował o zaświadczenie, mając specjalizację z periodontologii oraz ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Na ogólną liczbę 35 348 lekarzy dentystów wykonujących zawód w końcu 2014 r. dotychczas wydano 974 zaświadczenia pomocne w ubieganiu się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE (stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji). Stanowi to niewielki udział w wysokości 2,76 proc.

Patrz także: Końcówka 2014 r.: ubyło lekarzy dentystów 

Taki sam wskaźnik wśród lekarzy na koniec 2014 r był niemal trzykrotnie wyższy 7,13 proc. (7,09 proc. według danych z końca września 2014 r.). Wśród lekarzy ze specjalizacją prym wiodą geriatrzy (20 proc.), ale jest ich tak niewielu, że pojedyncze wnioski zaburzają statystykę. Poza nimi w zestawieniu tym niezmiennie przodują chirurdzy plastyczni (18,45 proc. wystąpiło z wnioskiem o potwierdzenie posiadania specjalizacji). Podobną aktywność przejawiają anestezjolodzy (17,64 proc.) i chirurdzy klatki piersiowej (17,34 proc.). To zestawienie nie zmienia się od wielu miesięcy.
infoDENT24.pl pytał niegdyś o charakter tej statystyki NRL. Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej mówiła wtedy m.in.:

- Nie wydaje się, aby wyjeżdżających było więcej niż podań o zaświadczenie. Raczej odwrotnie. Może ich być mniej niż wydanych zaświadczeń, gdyż nie każde odebranie zaświadczenia oznacza decyzję o wyjeździe. Mówiła ona: zaświadczenie jest potrzebne do uzyskania odpowiednika prawa wykonywania zawodu w innym kraju UE. Zaświadczenie zostaje więc przedłożone przez lekarza organowi rejestrowemu - odpowiednikowi izby, wydającemu takie prawo. Organ wydając decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przyznaniu prawa wykonywania zawodu, oprócz innych dokumentów, wymaga od lekarza m.in. odpowiedniej postawy etycznej - wykazanej w zaświadczeniu.

Zaświadczenie stwierdzające posiadanie przez lekarza dentystę specjalizacji

Liczba lekarzy dentystów wykonujących zawód

Liczba lekarzy dentystów, którym wydano zaświadczenie

Udział procentowy  

Chirurgia stomatologiczna

815/831/833

10/10/11

1,23/1,20/1,20

Chirurgia szczękowo – twarzowa

231/311/311

3/3/3

1,30/0,97/0,97

Ortodoncja

1 125/1 143/1146

27/27/27

2,40/2,36/2,36

Periodontologia

423/440/440

0/0/0

0,000,00/0,0

Protetyka stomatologiczna

1 456/1 461/1452

1/1/1

0,07/0,07/0,07

Stomatologia dziecięca

486/498/498

1/1/1

0,21/0,20/0,20

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

1 564/1 580/1580

0/0/0

0,00/0,00/0,00

 (dane w tabeli według formatu koniec 2013/ koniec września 2014/ koniec 2014).

Na podstawie danych NIL z końca 2014 r.