• Nikt nie chce pracować za stawki NFZ. W związku z tym pogotowie stomatologiczne w Siedlcach nie ruszy
  • Kolejne konkursy na świadczenie usług w ramach doraźnej pomocy stomatologicznej nie przynoszą rezultatu
  • Dopłaty z samorządowej kasy dla świadczeniodawców nie są możliwe 

Za niskie stawki płacone świadczeniodawcom przez NFZ  

Siedlecka delegatura NFZ zapewnia, że co i raz ponawia konkursy na świadczenie usług w ramach doraźnej pomocy stomatologicznej. Ryczałtowa wysokość za dyżur nie odpowiada lekarzom dentystom - to jeden problem. Drugi wiąże się z koniecznością realizowania rozbudowanej sprawozdawczości.

Dopłaty do kontraktów z samorządowej kasy nie są możliwe 

Radni Siedlec chcieli pokonać problem, oferując ze strony władz miasta wsparcie finansowe dla świadczeniodawców, ewentualnie udostępniając im lokal na gabinet stomatologiczny.

Pomysł dobry, ale nie do realizacji, gdyż okazuje się, że samorząd nie może zasilać pieniędzmi lecznic (poza SP ZOZ). Cel dofinansowanie w zasadzie może dotyczyć pokrycia kosztów remontów.