PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NIK: wątpliwości co do skutków regulacji w zakresie świadczeń stomatologicznych

ms
29-12-2020, 12:07
NIK: wątpliwości co do skutków regulacji w zakresie świadczeń stomatologicznych NIK sprawdza świadczenia stomatologiczne
Według NIK – wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia współczynników korygujących dla świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. oraz świadczeń udzielanych w dentobusie nie spełniło przypisywanej im roli.

Współczynniki korygujące w stomatologii
W 2019 r. wprowadzono współczynniki korygujące dla świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. oraz świadczeń udzielanych w dentobusie.

W uzasadnieniu do zarządzenia nr 76/2019/DSOZ wskazano, że podwyższenie wartości współczynnika korygującego dla wybranych zakresów świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom miało na celu poprawę dostępności do świadczeń. Fundusz nie sprecyzował jednak sposobu poprawy dostępności do leczenia stomatologicznego. W szczególności nie zostały określone wymagania stawiane świadczeniodawcom w zakresie skrócenia czasu oczekiwania lub zwiększenia liczby udzielanych świadczeń.

Zgodnie z oceną skutków regulacji podwyższenie z 1,3 do 1,5 współczynnika korygującego dla wybranych zakresów świadczeń stomatologicznych, udzielanych dzieciom i młodzieży, miało na celu poprawę dostępności do świadczeń. Jako mierniki realizacji celu wskazano: odsetek dzieci i młodzieży korzystających z badań stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, odsetek dzieci i młodzieży korzystających z leczenia stomatologicznego, odsetek dzieci i młodzieży korzystających z profilaktyki stomatologicznej.

Nie określono wartości bazowej i docelowej mierników. Z porównania danych zawartych w sprawozdaniach z działalności NFZ za II i IV kw. 2019 r. wynika, że liczba osób, którym w II półroczu 2019 r., a więc po wprowadzeniu podwyższonej wartości współczynnika korygującego udzielono świadczeń zdrowotnych, była niższa niż w I półroczu 2019 r.

Z porównania danych zawartych w sprawozdaniach z działalności NFZ za II i IV kwartał 2019 r. wynika, że liczba osób, którym w II półroczu 2019 r., tj. po wprowadzeniu podwyższonej wartości współczynnika korygującego udzielono świadczeń zdrowotnych, była niższa niż w I półroczu. W przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych było to o 1 414 843 osób mniej (o 43,1 proc.) niż w I półroczu 2019 r. Z kolei liczba osób, którym udzielono świadczeń w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. liczba ta była mniejsza o 341 196 osób (o 54,3 proc.) niż w I półroczu 2019 r.

Wbrew treści oceny skutków regulacji, dyrektor ds. operacyjnych NFZ wyjaśnił, że podwyższenie współczynnika miało umożliwić zastosowanie u dzieci droższych materiałów stomatologicznych w leczeniu zębów i pokryć różnicę kosztów materiałów zastępujących amalgamat stomatologiczny, jednak o rodzaju użytego materiału stomatologicznego decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne.

Z kolei przeprowadzenie analizy wykonania świadczeń stomatologicznych w podziale na użyty materiał stomatologiczny było niemożliwe. Sprawozdanie okresowe NFZ za IV kw. 2019 r. zostało sporządzone w sposób nierzetelny.

POLECAMY W SERWISACH