• FDI zorganizowało dyskusję przy okrągłym stole na temat barier i możliwości włączenia opieki stomatologicznej do podstawowej opieki zdrowotnej
  • Międzynarodowe potkanie odbyło się 7 marca 2023 r. w Genewie w Szwajcarii. Wzięły w nim udział krajowe stowarzyszenia stomatologiczne z wielu rejonów świata 
  • Zidentyfikowano główne bariery oraz wytypowano działania, które należy traktować priorytetowo, aby osiągnąć sprawiedliwy dostęp do opieki stomatologicznej. Ustalenia te zostaną opisane w białej księdze FDI

Nierówny dostęp do opieki stomatologicznej. Debata FDI

Choroby jamy ustnej nadal stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego i często prowadzą do rozwoju innych chorób ogólnych. Niestety, mimo że większości tych problemów ze zdrowiem można uniknąć, to wielu pacjentów ma   bardzo duże trudności w dostępie do przystępnych cenowo, odpowiednich i wysokiej jakości usług stomatologicznych.

Nad możliwościami rozwiązania tego problemu  radzono 7 marca podczas specjalnej debaty zorganizowanej przez Światową Federację Dentystyczną w Genewie, w Szwajcarii.

Zidentyfikowano główne przeszkody oraz wytypowano działania, które należy traktować priorytetowo, aby osiągnąć sprawiedliwy dostęp do opieki stomatologicznej. Dyskusja umożliwiła również zainteresowanym stronom  przeanalizowanie najlepszych możliwych praktyk zwiększania dostępu do usług dentystycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Podkreślano pilną potrzebę podjęcia działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i globalnym. 

Problemy z dostępem do dentysty. Problem uniwersalnie globalny

Co stanowi główne bariery w powszechnym dostępie do podstawowej opieki stomatologicznej:

  • niewłaściwa dystrybucja personelu stomatologicznego,
  • nierówny dostęp do zaawansowanych technologii, 
  • brak zaangażowania w ograniczanie społecznych uwarunkowań zdrowia, przyczyniających się do rozwoju chorób jamy ustnej.

Zgodzono się, że problem z nierównym dostępem do usług dentystycznych mógłby być łatwiej rozwiązany dzięki odpowiedniej polityce zdrowotnej oraz wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia w zakresie stomatologii.

Raport z dyskusji wraz z analizą problemu ukaże się w formie białej księgi FDI.