Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że po luzowaniu obostrzeń widać już bardzo wyraźnie te symptomy zmieniającej się rzeczywistości. - To oczywiście jest bardzo optymistyczne i wszyscy bardzo tęsknimy za tym powrotem do normalności, ale niestety zawsze z tyłu głowy będzie się teraz czaił pewnego rodzaju lęk - podkreślał.

- Musimy niestety się liczyć z tym, że ryzyko pandemii, ryzyko pojawienia się nowych mutacji w ramach tej pandemii, którą mamy czy ryzyko w ogóle pojawienia się wirusów, to jest ryzyko, z którym musimy się oswoić. Oswoić, bo musimy się liczyć z tym, że kolejne mutacje mogą się pojawić, mogą się pojawić kolejne wirusy, kolejne pandemie i my musimy być do tego przygotowani - mówił szef resortu zdrowia i zaznaczył, że przygotowanie nie tylko sprzętowe, ale również koncepcji działania.

Jak zaznaczył Niedzielski, fale epidemii z 2020 i 2021 roku były kolejnymi doświadczeniami. W jego ocenie, do tej pory rząd myślał m.in. jak walczyć z pandemią, jak budować dostępność leczenia covidowego, jak zapewnić odpowiednią liczbę łóżek, respiratorów i personelu.

- Teraz te priorytety nam się nieco zmieniają - podkreślił minister zdrowia i wskazał, że pierwszym elementem jest odbudowa zdrowia publicznego.  Jesteśmy na tym etapie, kiedy deficyt zdrowia publicznego wynikający z i koncentrowania się na walce z covidem, ale przede wszystkim też z pewnych konsekwencji długoterminowych zachorowania na covid staje się jednym z priorytetów dla systemu opieki zdrowotnej i na pewna tutaj trzeba powiedzieć o rehabilitacji postcovidowej, o innych takich elementach przyspieszających powrót do zdrowia i to jest na pewno priorytet - mówił.

Drugi priorytet, o którym mówił Niedzielski, to rozwój zabezpieczenia epidemicznego. - To zabezpieczenie epidemiczne ma w tej chwili dwa bardzo konkretne wymiary. Pierwszym z nich to jest wprowadzenie badań genomu, czyli rozwijanie możliwości potencjału polskich laboratoriów, polskiego systemu epidemicznego po to, żeby identyfikować z jakimi mutacjami mamy do czynienia - powiedział.

- Już w tej chwili jesteśmy na etapie różnicowania środków, które stosujemy, tzn. jeżeli identyfikujemy te mutacje, które uznajemy za alertowe, czyli te szczególnie groźne, szczególnie ryzykowne - to wtedy stosujemy z punktu widzenia epidemicznego o wiele bardziej rygorystyczne środki - dodał szef resortu zdrowia i zaznaczył, że chodzi m.in. o wydłużenie izolacji czy kwarantanny.