Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fetkowska-Mielnik należała do tych ludzi nauki, którzy łączą w sobie wiedzę naukową oraz cechy dobrego nauczyciela akademickiego i zdolnego organizatora.

Przez cztery kadencje prof. Fetkowska - Mielnik pełniła  funkcję prodziekana Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (1981-1988, 1990-1996). Była członkiem Senatu oraz Komisji Senackich i Wydziałowych. W latach 1981-1988 była Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w latach 1988-1996 Przewodniczącą Krajowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej.

Przez wiele jako redaktor naczelny  prowadziła „Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego”  (1993-2001).

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fetkowska-Mielnik ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1953 roku. W październiku 1953 roku rozpoczęła pracę w Klinice Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie jako asystent. W 1963 roku obroniła pracę doktorską. Była specjalistą II stopnia z zakresu stomatologii zachowawczej oraz z zakresu stomatologii dziecięcej. W 1979 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, w 1987 roku zdobyła tytuł profesora, a 1994 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

 Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fetkowska-Mielnik w 1981 objęła kierownictwo w nowopowstałej Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego na lubelskiej Akademii Medycznej. Dzięki zaangażowaniu Pani Profesor został osiągnięty bardzo wysoki standard diagnostyki, terapii oraz profilaktyki w stomatologii dziecięcej. Ponadto w Katedrze i  Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego wiele uwagi poświęcano dzieciom specjalnej troski. Szczególną opieką otoczono pacjentów z chorobami układowymi, cukrzycą, zespołem Downa oraz pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie.

 W uznaniu  zasług i wkładu w rozwój i postęp stomatologii dziecięcej prof. Fetkowska-Mielnik otrzymała liczne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz godność członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Bene Meritus.

Dzięki swojej ponad 20-letniej aktywnej pracy na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego wprowadziła placówkę do czołówki krajowej, stworzyła lubelską szkołę stomatologii dziecięcej oraz zainicjowała wiele nowych kierunków badań naukowych. Została zapamiętana jako ciepły i wyjątkowo życzliwy człowiek uwielbiany przez studentów i pracowników.

 Odeszła wybitna postać polskiej i międzynarodowej stomatologii.