• Dr n. med. Małgorzata Daszkowska była stomatologiem dziecięcym i przez wiele lat nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Pracowała jako adiunkt w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego
  • Współtworzyła zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży w kolejnych grupach wiekowych, w 2015 r.

Odeszła dr n. med. Małgorzata Daszkowska. Stomatolog dziecięcy

10 września 2023 r. zmarła dr n. med. Małgorzata Daszkowska – stomatolog dziecięcy, wykładowca akademicki, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dokonania naukowe. Liczne artykuły i opracowania 

Dr Daszkowska pracowała m.in.  nad zaleceniami dotyczącymi higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży w kolejnych grupach wiekowych opublikowanych w 2015 r. w ramach Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (Alliance for a Cavity Free Future, ACFF).

Była również współautorką artykułów dotyczących m.in. stanu uzębienia i potrzeb leczniczych dzieci z zaburzeniami rozwoju somatycznego i psychicznego z województwa łódzkiego, a także porównawczej oceny klinicznej wyników leczenia miazgi zębów mlecznych metodą pulpotomii za pomocą formokrezolu, aldehydu glutarowego i siarczanu żelaza.