Informacje z resortu zdrowia o liczbie zgonów pracowników ochrony zdrowia nie różnicują tych zdarzeń ze względu na okoliczności zarażenia COVID-19. Trudno zatem ocenić czy wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych, w tym lekarze dentyści oddali życie walcząc z pandemią.

Według danych, pochodzących z końca maja 2021 r., z powodu COVID-19 zmarło: 48 dentystów, 222 lekarzy, 167 pielęgniarek, 21 położnych, 18 farmaceutów, 6 ratowników medycznych, 5 diagnostów i 4 fizjoterapeutów.

Dane z kwietnia 2021 r. mówiły o zgonach: lekarzy (138) i pielęgniarek (138). Z powodu pandemii życie stracili też: położne (19), ratownicy medyczni (16), lekarze dentyści (16), farmaceuci (12), felczerzy (4) oraz diagności laboratoryjni (3).

Dość ostrożnie podchodząc do danych o liczbie aktywnych zawodowo osób związanych z sektorem ochrony zdrowia - można wyliczyć, że wskaźnik śmiertelności na skutek COVID-19 wzrósł od kwietnia do maja i czerwca 2021 r.:
z 0,097 proc. do 0,156 proc. i do 0,162 proc. w czerwcu (lekarze),
z 0,041 do 0,123proc. i do 0,130 proc. w czerwcu (dentyści),
z 0,066 proc. do 0,068 proc. i do 0,069 w czerwcu (pielęgniarki),
z 0,063 do 0,064 proc. i do 0,065 proc. w czerwcu (położne),
z 0,020 proc. do 0,021 proc. i do 0,029 proc. w czerwcu (farmaceuci i technicy farmacji).

W obliczu tej tragedii należy tylko mieć na uwadze, że wskaźniki te są zdecydowanie niższe niż średnia śmiertelność w populacji Polaków, gdyż ta w końcu czerwca wynosiła 0,197 proc. (0,170 proc. w maju i 0,149 proc. w kwietniu).  Oczywiście umierają głównie osoby starsze, które nie pracują już zawodowo.