PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Nie tylko o specyfice wolnego zawodu lekarza dentysty

Autor: miro • Źródło: Mirosław Stańczyk
02-01-2017, 08:30
Nie tylko o specyfice wolnego zawodu lekarza dentysty Dr Anna Lella, prezydent ERO FDI (foto: Magdalena Szumska/Medical Maestro)
O statusie technika dentystycznego, o specjalizacjach lekarsko – dentystycznych, o wolnym zawodzie lekarza dentysty, o Światowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej - rozmawiamy z dr. Anną Lellą, prezydentem ERO pierwszą Polką, a przy tym pierwszą kobietą w ogóle na tym stanowisku.

Mirosław Stańczyk infoDENT24.pl: Jakie najpilniejsze działania znajdują się w harmonogramie aktywności prezydent ERO FDI na 2017 r.?
Dr Anna Lella, prezydent ERO: pilnych jest wiele, wspomnę tylko o czterech najważniejszych.

O statusie technika dentystycznego
W przyszłym roku planujemy dokończyć prace grupy roboczej ds. zespołu stomatologicznego nad tzw. profilem technika dentystycznego i przyjąć ten dokument na sesji plenarnej ERO. Jest to materiał wskazujący, jakie - naszym zdaniem - są: kompetencje zawodowe technika w Europie, kształcenie wymagane do wykonywania tego zawodu, zasady współpracy z lekarzem dentystą.

Nie są to oczywiście kwestie nowe – chodzi raczej o zbiorcze podsumowanie dotychczasowych dyskusji nad zasadami współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem. Wygląda to różnie w poszczególnych państwach europejskich, stąd taki dokument wydaje się potrzebny i mamy nadzieję, że będzie mógł służyć jako podstawa do konkretnych uregulowań krajowych.

O specjalizacjach lekarsko – dentystycznych
Będziemy, za pomocą opracowanego przez grupę roboczą kwestionariusza, zbierać i analizować dane na temat specjalizacji lekarsko – dentystycznych: ich zakresu, programu i trybu kształcenia.

Tu także sytuacja wygląda różnie. W niektórych państwach, jak Polska, istnieje wiele formalnie wyodrębnionych dziedzin stomatologii, w których lekarze dentyści mogą uzyskiwać tytuł specjalisty. W niektórych państwach formalnie wyróżnia się tylko specjalizacje objęte systemem uznawania w ramach UE, czyli ortodoncję i chirurgię stomatologiczną - np. Niemcy, a są też państwa (np. Austria), w których w ogóle nie wyodrębnia się formalnie specjalizacji lekarzy dentystów.

Ponadto zakresy specjalizacji także się różnią. Warto to dokładnie przeanalizować. W Polsce stomatolodzy są bardzo chętni, aby odbywać szkolenie specjalizacyjne i uzyskiwać tytuł specjalisty, problemem jest brak wystarczających ku temu możliwości. Być może uzyskane informacje przydadzą się i nam w pracach nad systemem specjalizacji w Polsce.

O wolnym zawodzie lekarza dentysty
Zamierzamy kontynuować współpracę ze studentami stomatologii i lekarzami dentystami zaczynającymi pracę zawodową. Pojawiła się m.in. inicjatywa budowy platformy zawierającej różnego rodzaju materiały informacyjne i szkoleniowe przybliżającej problematykę zawodu lekarza dentysty jako zawodu wolnego.

Ta zasada w ostatnich latach bywa podważana, zmieniają się formy wykonywania zawodu, młodzi lekarze w mniejszym stopniu postrzegają swoją profesję jako wolny zawód – z wszystkimi tego zaletami, ale także konsekwencjami.

Wydaje nam się, że przypominanie o tej charakterystyce naszego zawodu jest istotne, jeżeli chcemy zachować wolną praktykę zawodową (liberal dental practice) jako podstawową formę wykonywania zawodu.

SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   Anna Lella   technik dentystyczny   CED   zawód_dentysty  

POLECAMY W SERWISACH