• Ogłoszono konkurs ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne w gabinecie szkolnym na terenie Elbląga
  • Wartość zamówienia wynosi 282 555 zł na okres rozliczeniowy od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  • Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024

Elbląg: konkurs ofert dla dentystów 

Kod postępowania 14-23-000309/STM/07/1/07.0000.500.02/01

Konkurs ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym

Obszar: gmina Elbląg

Wartość zamówienia wynosi 282 555 zł na okres rozliczeniowy od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 3

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8–16, w siedzibie OW NFZ w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 do 18 maja 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OW NFZ 22 maja 2023 o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi 31 maja 2023 r.