Złożona przez klinikę oferta okazała się niekonkurencyjna w porównaniu z innymi placówkami, które startowały w konkursie - to najkrótsza argumentacja MOW NFZ, która nadeszła do redakcji portalu rynekzdrowia.pl. O niskiej ocenie zdecydowały głównie: dostępność godzinowa oraz niski udział specjalistów w udzielaniu świadczeń.

Małopolski OW NFZ zaznacza, że maksymalnie UKS mogła otrzymać 105 punktów, tymczasem poradnia dziecięca tej placówki otrzymała jedynie 52,7 punktu. Przedstawiciele Funduszu potwierdzają wprawdzie, że w klinice zatrudnieni są specjaliści (na 17 wykazanych w ofercie lekarzy 5 lekarzy dentystów to specjaliści w zakresie stomatologii dziecięcej) lecz są oni rzadko dostępni dla pacjentów.

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl, Fundusz przyznawał punkty w zależności od tego, jaki udział w czasie pracy wszystkich lekarzy stanowi czas pracy lekarzy dentystów specjalistów: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej ewentualnie chirurgii stomatologicznej lub lekarzy posiadających specjalizację 2 stopnia w tych dziedzinach. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna wskazała, że jest to procent niższy niż połowa czasu pracy ogółu lekarzy.

Małopolski OW NFZ podkreśla ponadto, że wskazując w ofercie czas pracy poradni Klinika nie planowała udzielać świadczeń w godzinach popołudniowych czy w soboty, czyli w czasie często najbardziej dogodnym dla rodziców, którzy chcą zabrać dziecko do stomatologa. Te kryteria zadecydowały o tym, że placówka wypadła znacznie gorzej niż konkurenci.

Fundusz podaje, że po konkursie od 1 lipca w Krakowie dzieci mogą korzystać z pomocy stomatologa w 58 gabinetach w 38 placówkach - to o 2 więcej niż w ubiegłych latach. Płatnik zapewnia, że poziom świadczeń nie odbiega od tego, który oferuje UKS. Przypomina także, iż Klinika posiada kontrakt na inne istotne zakresy stomatologiczne, w tym stomatologię ogólną, a rodzice chcący nadal leczyć dzieci w UKS mogą to robić nie tylko w ramach świadczeń stomatologicznych dla dzieci, ale i w ramach gabinetów stomatologii ogólnej, które również mogą przyjmować małych pacjentów. To daje im możliwość kontynuacji leczenia w UKS.

Czytaj więcej: www.rynekzdrowia.pl