Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016. poz. 1146 ze zm.) rozliczenie wykonania umów za 2017 r. następuje najpóźniej
w ciągu 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego - do 14 lutego 2018 r.

Świadczeniodawcy mogą  nanosić poprawki do raportu statystycznego w ciągu 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2018 r.

Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie żadnych rozliczeń.

Więcej: nfz-zielonagora.pl