• OW NFZ w Szczecinie ogłosił 47 konkursów na realizowanie świadczeń opieki stomatologicznej
 • Okres obowiązywania wszystkich konkursów: od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
 • Oferty należy składać w OW NFZ w Szczecinie do 24 sierpnia 2023 r.

Warunki kontraktów na świadczenia stomatologiczne  

OW NFZ w Szczecinie ogłosił 47 konkursów ofert na świadczenie usług stomatologicznych

We wszystkich przypadkach:

 • okres obowiązywania umowy: od 1 października 2023 do 30 czerwca 2024 r.
 • termin składania ofert: 24 sierpnia 2023 r.  
 • materiały informacyjne dostępne w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie w godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl
 • oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8–16, w Szczecinie, ul. Arakońska 45
 • otwarcie ofert nastąpi w siedzibie w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie  ul. Arakońska 45 28 sierpnia 2023 o godz. 09:00
 • ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zachodniopomorskiego OW NFZ www.nfz-szczecin.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ 21 września 2023.

Zakres ogłoszonych konkursów na świadczenia stomatologiczne

Ogłoszone konkursy dotyczą świadczeń:

 • ortodoncji dla dzieci i młodzieży;
 • protetyki stomatologicznej;
 • ogólnostomatologicznych;
 • ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.;
 • doraźnej pomocy stomatologicznej w Koszalinie (w przypadku tego kontraktu miesięczny ryczałt wyniesie ok. 47,6 tys. zł). 

 Publikujemy wyciąg z ogłoszonych konkursów (m.in. obszar realizacji kontraktów i ich wartość).

Konkursy - ceny oczekiwane