• Podkarpacki OW NFZ ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych
  • Umowa ma być zawarta na miesięczny okres
  • Realizacja świadczeń na obszarze gminy Besko
  • Czas na złożenie oferty - do 20 października 2022

Konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne

Kod postępowania:   09-22-000176/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze: gmina Besko

Wartość zamówienia: 13,05 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 20

Okres obowiązywania umowy: od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022

Maksymalna liczba umów: 1

Oferty należy składać w Podkarpackim OW NFZ: do 20 października 2022 r.

Otwarcie ofert: w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ, Rzeszów, ul. Zamkowa 8 25 października 2022 godz. 9.00

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 17 listopada 2022 r.