• NFZ w Opolu ogłosił konkurs na świadczenia protetyki stomatologicznej
  • Wartość zamówienia 99 tys. zł na 8 miesięcy
  • Oferty należy składać do 20 marca 2023 r.  

Wartość zamówienia: 99 tys. zł na okres rozliczeniowy  od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. 

Liczba umów:

Harmonogram konkursu:

  • Ogłoszenie postępowania: 1 marca 2023 r.
  • Składanie ofert: do 20 marca 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 22 marca 2023 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 5 kwietnia 2023 r. godz. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy:1 maja 2023 – 30 czerwca 2024 r.

Cena oczekiwana: 1,65 zł

Kontakt: tel. 77 40 20 199

Szczegóły konkursu