• Jest konkurs ofert na leczenie stomatologiczne na terenie gminy Darłowo
  • Wartość zamówienia: wynosi nie więcej niż 73,35 tys. zł na okres rozliczeniowy od 17 października 2022 r do 31 grudnia 2022
  • Termin składania ofert w konkursie 21 września 2022

Konkurs na świadczenia stomatologiczne

OW NFZ w Olsztynie ogłosił konkurs ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne.   

Kod postępowania: 14-22-000246/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Wartość zamówienia: wynosi nie więcej niż 73,35 tys. zł na okres rozliczeniowy od 17 października 2022 r do 31 grudnia 2022

Cena oczekiwana: zawiera współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzenia zasadniczego oraz pielęgniarek i położnych.

Okres obowiązywania: umowy od 17 października 2022 do 31 grudnia 2026

Maksymalna liczba umów: o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: dwa

Oferty należy składać: od poniedziałku do piątku w godz. 8–16, w NFZ Olsztyn, ul. Żołnierska 16

Termin składania ofert: 21 września 2022.

Otwarcie ofert: 23 września 2022 o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 30 września 2022.