•  OW NFZ w Lublinie ogłosił konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym, z okresem obowiązywania od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.
  • Oferty uczestnictwa w konkursie należy składać do 9 stycznia 2023 r.  

Cena oczekiwana w konkursie na świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym wynosi 1,47 zł.

Wartość zamówienia wynosi 66,15 tys. zł w okresie rozliczeniowym od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.

Okres obowiązywania umowy równy jest okresowi rozliczeniowemu.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Lubelskiego OW NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16, Lublin w godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku.

Oferty należy składać do 9 stycznia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Lubelskiego OW NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16 12 stycznia 2023 r. o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 6 lutego 2023 r.