• OW NFZ w Lublinie ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych
  • Umowa ma być zawarta na okres miesięczny - realizacja świadczeń na obszarze gminy Besko
  • Czas na złożenie oferty do 21 października 2022 r.

OW NFZ w Lublinie ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Umowa ma być zawarta na miesięczny okres.

Konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne

Kod postępowania: 03-22-000626/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gminy Besko

Wartość zamówienia: 17,76 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 20

Okres obowiązywania umowy: od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022

Maksymalna liczba umów: 1

Oferty należy składać: w OW NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16 do 21 października 2022 r.

Otwarcie ofert: w siedzibie OW NFZ w Lublinie 27 października 2022 godz. 10.00

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 9 listopada 2022 r.