• Dwa konkursy ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie OW NFZ w Lublinie
  • Oba konkursy ogłoszone są na okres do końca 2023 r.
  • Miesięczny okres rozliczeniowy opiewa na 17,76 tys. zł  

Świadczenie ogólnostomatologiczne - gmina Żółkiewka

nr 03-22-000500/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Obszar: gmina  Żółkiewka

Wartość zamówienia: 17,76 tys. zł

Okres rozliczeniowy: od 2022-12-01 do 2022-12-31.

Okres obowiązywania umowy: od 2022-12-01 do 2023-06-30.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 1, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Świadczenie ogólnostomatologiczne gmina Borzechów

nr 03-22-000501/STM/07/1/07.0000.218.02/01
Obszar: gmina  Borzechów

Wartość zamówienia: 17,76 tys. zł na okres rozliczeniowy od 2022-12-01 do 2022-12-31.

Okres obowiązywania umowy: od 2022-12-01 do 2023-06-30.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej2, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Termin składania ofert: 28 września 2022 r.

Otwarcie ofert: 3 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Lubelskiego OW NFZ w Lublinie, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16.

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań: 31 października 2022 r.