Wśród 19 praktyk stomatologicznych, które ostatnio podpisały kontrakty w OW NFZ w Łodzi jest:
- 7 gabinetów stomatologicznych dla dorosłych,
- 6 gabinetów stomatologicznych dla dzieci,
- gabinet ortodoncji,
- gabinet protetyki,
- 4 gabinety chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Wg NFZ, na terenie województwa łódzkiego funkcjonują:
- 354 gabinety ogólnostomatologiczne,
- 87 gabinetów stomatologicznych dla dzieci,
- 40 gabinetów ortodoncji,
- 31 gabinetów realizujących świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodnotologii,
- 31 zakładów, wyspecjalizowanych w wykonywaniu protez.

Według innych danych (z 1 sierpnia 2021 r.) Łódzki OW NFZ miał podpisanych 377 umów na usługi stomatologiczne z 357 świadczeniodawcami.

Wielkości te, w zestawieniu rok do roku, wynosiły odpowiednio:
w 2021: 377 umowy i 357 świadczeniodawców (spadek r/r)
w 2020: 386 i 372 (spadek r/r)
w 2019: 401 i 388 (+ -)
w 2018: 400 i 389 (spadek)
w 2017: 855 i 447 (wzrost)
w 2016: 663 i 436 (wzrost)
w 2015: 458 i 440.