• OW NFZ ogłosił 125 konkursy na realizowanie świadczeń stomatologicznych. To ponowienie próby znalezienia świadczeniodawców na te spośród wcześniej ogłoszonych 249 konkursów
 • Wielu świadczeniodawców alarmowało, że stawki, oferowane przez OW NFZ w Katowicach, są tak niskie, że nie pokrywają kosztów ich realizacji
 • Po odkryciu kart przez NFZ kilku świadczeniodawców podjęło ostateczną decyzję o zakończeniu współpracy z Funduszem

OW NFZ w Katowicach ogłosił 249 konkursów na świadczenia stomatologiczne. 39 postępowań unieważniono z powodu braku chętnych, a na 87 konkursów wpłynęło po jednej ofercie. W niedługim czasie po upływie terminu na zgłaszanie się świadczeniodawców do postępowań konkursowych publiczny płatnik powtarza procedurę konkursową obejmującą 125 postępowań. Czy tym razem efekt będzie bardziej zgodny z oczekiwaniami NFZ? Nadzieje nie powinny być zbyt rozbudzone.

Ceny oczekiwane w ogłoszonych postępowaniach 

OW NFZ w Katowicach podał obowiązujące w konkursach m.in. ceny oczekiwane, liczbę punktów na etat przeliczeniowy i liczbę punktów ogółem (od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.):

 • Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
  Cena oczekiwania 1,70 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. 120 tys.  
 • Świadczenia protetyki stomatologicznej 
  Cena oczekiwania 1,75 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys. 
 • Świadczenia protetyki stomatologicznej dla pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
  Cena oczekiwania 2,59 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys.
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne
  Cena oczekiwania 1,49 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys.
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
  Cena oczekiwania 5,66 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys.
 • Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
  Cena oczekiwania 1,66 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys. 
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
  Cena oczekiwania 1,48 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys. 
 • Świadczenia periodontologii
  Cena oczekiwania 1,79 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys. 
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys.
 • Świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
  Cena oczekiwania 5,55 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys.
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys. zł
 • Świadczenia w dentobusie
  Cena oczekiwania 1,43 zł/pkt
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie 15 tys. 
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  120 tys. 
 • Świadczenia w dentobusie (ryczałt)
  Cena oczekiwania 9470,95 zł
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie - 1
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.  - 8
 • Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (osobodzień)
  Cena oczekiwania 388,93
  Liczba punktów na jeden etat przeliczeniowy miesięcznie - n/d
  Liczba punktów od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.   - n/d
 • Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
  dyżur 12 godzinny (w dni powszednie od godz. 19:00 do godz. 7:00 dnia następnego, soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy- całodobowo)
  Cena oczekiwania 998,25 zł

Terminarz konkursowy

W konkursach tych:

 • ustanowiony jest okres obowiązywania umowy od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.
 • okres rozliczeniowy wynosi od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • oferty należy składać do 5 stycznia 2023 r.
 • otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia o godz. 10.00
 • ogłoszenie wyników konkursowych 28 lutego 2023 r.  

Dyskusja nad wycenami świadczeń stomatologicznych

Przypomnijmy, że na kilka dni przed ponowieniem konkursów na temat wysokości wycen świadczeń - dyskutowali przedstawiciele Komisji Stomatologicznej Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy spotkali się z reprezentantami OW NFZ w Katowicach.

Członkowie ŚIL zwrócili uwagę na bardzo niską ich wartość, w wielu przypadkach poniżej kosztów. To z pewnością główna przyczyna tak znacznego zmniejszenia zainteresowania lekarzy dentystów współpracą z NFZ.

- Pomimo zdecydowanie za niskiej wyceny świadczeń - spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze i obie strony zadeklarowały chęć współpracy – informował przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach Rafał Kiełkowski.

Zakres świadczeń w ramach ogłoszonych konkursów

Ogłoszone właśnie konkursy na świadczenia stomatologiczne dotyczą:

 • ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 • protetyki stomatologicznej
 • protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 • stomatologii ogólnej
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • stomatologii ogólnej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
 • periodontologii
 • leczenia stomatologicznego świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 • usług stomatologicznych udzielanych w dentobusie
 • usług stomatologicznych udzielanych w dentobusie - ryczałt
 • stomatologicznej pomocy doraźnej