Obszar kontraktowania: podregion rybnicki – obszar raciborski, rybnicki wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Przedmiot przetargu: leczenie stomatologiczne
Zakres kontraktowy: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
Wartość zamówienia: nie więcej niż 160, 65 tys. zł
Okres rozliczeniowy: 1 lipiec – 31 grudnia 2016 r.
Okres obowiązywania umowy: 1 lipiec 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.
Liczba umów: 3.

Obszar kontraktowania: podregion gliwicki – obszar gliwicki, Gliwice, Zabrze.
Przedmiot przetargu: leczenie stomatologiczne
Zakres kontraktowy: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
Wartość zamówienia: nie więcej niż 214 ,2 tys. zł
Okres rozliczeniowy: 1 lipiec – 31 grudnia 2016 r.
Okres obowiązywania umowy: 1 lipiec 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.
Liczba umów: 4

Obszar kontraktowania: subregion południowy- obszar bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała.

Przedmiot przetargu: leczenie stomatologiczne
Zakres kontraktowy: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
Wartość zamówienia: nie więcej niż 270 tys. zł
Okres rozliczeniowy: 1 lipiec 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
Okres obowiązywania umowy: 1 lipiec 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.
Liczba umów: 1

Obszar kontraktowania: subregion zachodni – obszar raciborski, rybnicki
Przedmiot przetargu: leczenie stomatologiczne
Zakres kontraktowy: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
Wartość zamówienia: nie więcej niż 270 tys. zł zł
Okres rozliczeniowy: 1 lipiec – 31 grudnia 2016 r.
Okres obowiązywania umowy: 1 lipiec 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.
Liczba umów: 1

Termin składania wszystkich ofert: do 28 kwietnia 2016 r.
Kontakt: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Kossutha 13, Szczecin
Adres strony internetowej NFZ: www.nfz-katowice.pl
Adres poczty elektronicznej: stm_konkurs@nfz-katowice.pl

Więcej: nfz-katowice.pl