Świadczeniodawcy, realizujący opiekę stomatologiczną dla dzieci  i młodzieży do 18 r. ż. na terenie woj. śląskiego, mogą podpisać aneksy  do umów realizowanych w 2021 r., zwiększających kwoty zobowiązania.

Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z ogólnych warunków umów konieczne jest niezwłoczne przekazanie podpisanego aneksu do Śląskiego OW NFZ. (w portalu świadczeniodawcy w przypadku podpisu elektronicznego lub do siedziby/delegatury ŚOWNFZ w przypadku podpisu tradycyjnego).

Lista uprawnionych świadczeniodawców z 2 lutego 2022 

Lista uprawnionych świadczeniodawców z 3 lutego 2022

Więcej szczegółów na stronie NFZ