• 37 konkursów na udzielanie świadczeń stomatologicznych - ogłosił 6 lutego OW NFZ w Białymstoku
 • Okres obowiązywania umów: od  1 kwietnia do 31 stycznia 2023 r.
 • Składanie ofert zaplanowano do 20 lutego

OW NFZ w Białymstoku 6 lutego ogłosił 37 konkursów na udzielanie świadczeń stomatologicznych.

Okres obowiązywania umów: od  1 kwietnia do 31 stycznia 2023 r. 

W ogłoszonych postępowaniach przyjęto ceny  jednostek rozliczeniowych:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,44 zł;
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,70 zł;
 • świadczenia protetyki stomatologicznej – 1,65 zł;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,44 zł;
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 1,60 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania konkursowego – 6 lutego;
 • składanie ofert – 20 lutego;
 • otwarcie ofert – 22 lutego 2023 r.;
 • rozstrzygniecie konkursu ofert 10 marca.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ prezesa NFZ z 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).