• Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w szkolnym gabinecie stomatologicznym organizowany przez NFZ w Białymstoku
  • W ogłoszonych postępowaniach przyjęto cenę jednostek rozliczeniowych wysokości 1,53 zł
  • Wartość zamówienia na każdym z wydzielonych obszarów nie może przekroczyć 22 950 zł
  • Kontrakty do podpisania na terenie 11 powiatów oraz subregionu łomżyńskiego i miasta Suwałki 

Kontrakt z NFZ. Szkolny dentysta

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w gabinecie szkolnym trwa w Podlaskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia.  Umowa z funduszem ma być podpisana na okres od 1 listopada 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym
Cena jednostek rozliczeniowych: 1,53 zł.

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży. Braki w podlaskich szkołach

Obszar realizowanych świadczeń:
powiaty - augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski
grupy powiatów - subregion łomżyński, miasto Suwałki

Wartość zamówienia: nie więcej niż 22 950 zł
Okres rozliczeniowy: 1 listopada - 31 grudnia 2023 r.
Okres obowiązywania umowy: 1 listopada 2023 r. - 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów: 1

Termin składania ofert:  28 września 2023 r.

Otwarcie ofert zapowiedziano na 2 października, natomiast rozstrzygniecie konkursu  ma nastąpić do 11 października 2023 r.