• Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ zaczną obowiązywać nowe stawki na leczenie ogólnostomatologiczne
  • Wśród zmian jest także sposób rozliczania niektórych świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii. NFZ zapowiada nawet trzykrotny wzrost wycen i zabiegi mają być rozliczane w pakietach
  • W sumie na wyższe wyceny świadczeń stomatologicznych NFZ przeznaczy ponad 410 mln zł rocznie

Leczenie próchnicy zębów. NFZ lepiej zapłaci dentystom

Łączny koszt wprowadzenia wyższych wycen wynosi ponad 410 mln zł rocznie.

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek wskazał, że nowe zarządzenie wprowadza w życie zalecenia ministra zdrowia m.in. jeśli chodzi o podwyżkę wyceny za wypełnienia zębów.

Przypomniał, że od 2022 r. NFZ finansuje wyłącznie plomby chemoutwardzalne, światłoutwardzalne i glassjonomery. Całkowicie wycofane zostały wypełnienia z amalgamatu.

Nowość w NFZ. Finansowanie pakietów świadczeń stomatologicznych

Paweł Florek poinformował też, że NFZ będzie płacił więcej także za część świadczeń chirurgicznych i świadczeń dotyczących chorób przyzębia. Dodatkowo te świadczenia będą rozliczane w pakietach.

Zamiast stosowanego dotychczas sumowania wycen poszczególnych stomatologicznych świadczeń gwarantowanych Fundusz będzie finansował pakiety świadczeń stomatologicznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii, czyli związanych z chorobami przyzębia.

W skład pakietu - jak wyjaśnił - wchodzi nie tylko świadczenie podstawowe, np. odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego, ale również świadczenia towarzyszące, np. znieczulenie, a w razie konieczności szycie rany czy założenie opatrunku chirurgicznego.

Zabiegi z chirurgii i periodontologii. Nawet trzykrotny wzrost wyceny

Dla każdego pakietu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała odrębną wycenę obejmującą świadczenia podstawowe i towarzyszące. Chodzi - jak podał NFZ - o nawet blisko trzykrotny wzrost finansowania tych świadczeń.

Fundusz podnosi, że nowelizację zarządzenia prezesa NFZ poprzedziły prace zespołu złożonego z przedstawicieli resortu zdrowia, NFZ, Naczelnej Izby Lekarskiej, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych.