PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

NFZ: próba wprowadzenia współpłacenia pacjentów za świadczenia stomatologiczne

Autor: miro • Źródło: ms
16-01-2014, 08:01
NFZ: próba wprowadzenia współpłacenia pacjentów za świadczenia stomatologiczne Kolejna próba wprowadzenia współpłacenia pacjentów za świadczenia stomatologiczne finansowane przez NFZ (foto: freedigitalphotos)
Propozycje zmian systemowych, zawarte w piśmie byłej szefowej NFZ Agnieszki Pachciarz skierowanym do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza - można powiedzieć, że są rewolucyjne, ale czy mają szansę na realizację? Trudno przypuszczać, że na ich wdrożenie znajdą się wystarczające środki finansowe, bo zakładane w koncepcji NFZ obciążanie pacjentów częścią opłat za usługi stomatologiczne z pewnością nie będzie łatwe do przeforsowania.

Założenia zmian systemu organizacji i finansowania świadczeń stomatologicznych, realizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, powstawały w tajemnicy. Nawet posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia nie mogli dowiedzieć się od podsekretarza stanu w MZ Aleksandra Soplińskiego na czym miałyby polegać zasadnicze zmiany przygotowywane w resorcie (o przebiegu dyskusji na ten temat piszemy tutaj).

Przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL od kilku miesięcy zabiegali o poznanie korespondencji pomiędzy NFZ a MZ. Nastąpiło to dopiero w ostatnich dniach, chociaż pismo datowane jest na 27 czerwca 2013 r. (stanowisko w tej sprawie KS NRL prezentujemy tutaj).

Pismo Agnieszki Pachciarz do Bartosz Arłukowicza, dzięki uprzejmości KS NRL prezentujemy w całości. Warto je poznać, bo proponowane zmiany są zasadnicze. Oto one.

"Pragnę przedstawić Panu Ministrowi do rozważenia propozycje zmian systemu organizacji i finansowania świadczeń stomatologicznych, które mają na celu zwiększenie dostępności do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych wszystkim świadczeniobiorcom, w szczególności dzieciom, osobom powyżej 65. roku życia oraz osobom dodatkowo uprawnionym, a także poprawę jakości świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

1. Przebudowa układu całości rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia już wielokrotnie podkreślał, iż w celu jasnego i jednoznacznego określenia zakresu i wykazu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych zasadna jest całkowita przebudowa logiczna treści rozporządzenia.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu, wszystkie czynności lekarza dentysty (świadczenia) zostały przyporządkowane w zależności od: specjalizacji lekarza udzielającego świadczenie (np. świadczenia protetyki, świadczenia ortodoncji): specyficznych warunków wykonywania świadczeń (np. w znieczuleniu ogólnym), dodatkowych uprawnień pacjenta (np. świadczenia protetyki po chirurgicznym leczeniu nowotworów twarzoczaszki).

Niektóre świadczenia występują więc w więcej niż jednym zakresie, co utrudnia jednoznaczne zdefiniowanie jaka ich liczba przysługuje pacjentowi w ramach świadczeń gwarantowanych.

Przykład:

Świadczenie: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy - może zostać (teoretycznie) wykonane w ciągu roku i wskazane do rozliczenia Narodowemu Funduszowi Zdrowia) u tego samego pacjenta w ramach każdego z dziewięciu zakresów świadczeń, czyli kilka razy w roku, pomimo tego, iż nazwa świadczenia sugeruje, iż przysługuje ono „1 raz na 12 miesięcy", a z merytorycznego punktu widzenia nie jest uzasadnione, aby uczyć pacjenta zasad utrzymywania higieny jamy ustnej więcej niż jeden raz, zwłaszcza w odniesieniu do dorosłych pacjentów.

POLECAMY W SERWISACH