• OW NFZ w Katowicach odnawia kontrakty na następny pięcioletni okres (od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.)
 • We wszystkich konkursach składanie ofert miało potrwać do 17 listopada 2022 r. ich otwarcie - 21 listopada 2022 r., a rozstrzygnięcie przewidziano dopiero na 15 lutego 2023 r. 
 • Tymczasem OW NFZ poinformował o przedłużeniu obowiązujących terminów 

Zmiana terminu dotyczy konkursów obejmujących świadczenia :

 • ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 • protetyki stomatologicznej
 • protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 • ogólnostomatologiczne
 • ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
  periodontologii
 • stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 • udzielane w dentobusie
 • udzielane w dentobusie - ryczałt
 • stomatologicznej pomocy doraźnej
  program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki