Taki wymów narzuca art. 2 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2198).

Wnioski i aneksy, przedłużające okres obowiązywania umów, będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ 18 i 19 października 2016 r. godz od 8.00 do 17.00.

Więcej: nfz-opole.pl