Leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia -  na terenie gminy Prószków.
Leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa opolskiego.
Leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 roku życia na terenie gminy Głogówek.
Leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Głogówek.
Termin składania ofert do 21 grudnia 2015 r. do godz. 16.00.

Kontakt: Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
e-mail: sekretariat@nfz-opole.pl