• Trwają wieloletnie starania o uruchomienie w Ciechanowie doraźnej pomocy stomatologicznej. Konkursy NFZ niezmiennie nie przynoszą rezultatu
  • Głównym problemem jest wysokość stawki za takie usługi (aktualnie 1860,90 zł), która nie zachęca do świadczenia usług przez prywatne gabinety
  • MZ zwraca się do prezydenta Ciechana z prośbą o podjęcie działań mających zaktywizować podmioty lecznicze, do udziału w ogłoszonym postępowaniu

Apele o doraźną pomoc stomatologiczną w Ciechanowie

O przywrócenie nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej w Ciechanowie zaapelowali radni Rady Miasta Ciechanów. Wnioski w tej sprawie skierowali do parlamentarzystów ziemi ciechanowskiej, ministra zdrowia i mazowieckiego oddziału NFZ.

- To niedopuszczalne, aby mieszkańcy ponad 40-tysięcznego miasta nie mieli zapewnionej nocnej opieki stomatologicznej i musieli szukać pomocy w oddalonej o 100 km Warszawie. W związku z tym ponownie zwracamy się z apelem o pilne rozwiązanie tej kwestii i dodatkowo rozważenie możliwości zwiększenia stawki za dyżur stomatologiczny - zaapelowali radni z Ciechanowa, cytowani przez portal ciechanowinaczej.pl

Brak chętnych do prowadzenia pogotowia stomatologicznego

OW NFZ w Warszawie niezmiennie informuje o ponawianych konkursach na realizowanie nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej. Konkursy te  niezmiennie przynoszą negatywny rezultat.

Nie ma chętnych do podjęcia się takiego wyzwania wyzwania. Przyczyna jest stale ta sama. Tego typu kontrakt - w opinii świadczeniodawców - nie pokrywa kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego doraźną pomoc stomatologiczną.

 - Pomimo ogłaszania konkursów na świadczenie usług żaden z lekarzy dentystów nie jest zainteresowany tą propozycją - informuje NFZ. 

Sprawą zainteresował się m.in. senator Jan Maria Jackowski.

- Głównym problemem jest wysokość stawki za takie usługi, która nie zachęca do świadczenia usług przez prywatne gabinety. W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwa regulacja w tym zakresie - dopytywał w oświadczeniu senatorskim do ministra zdrowia parlamentarzysta z okręgu ciechanowskiego.

Ministerstwo Zdrowia odbija piłeczkę

Na apele o działanie, wystosowywane przez przedstawicieli Ciechanowa, NFZ odpowiada, że ostatnie z postępowań uzupełniających NFZ ogłosił 13 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia z kolei zwraca się do prezydenta Ciechana z prośbą o podjęcie działań mających zaktywizować podmioty lecznicze, do udziału w ogłoszonym postępowaniu. Dotychczas starania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów - poinformował Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że w tym roku NFZ planuje ogłosić kolejne postępowanie na utworzenia nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej i deklaruje pełną gotowość do zawarcia kontraktu na świadczenia na obszarze subregionu ciechanowskiego z każdym podmiotem, który spełni wymagania określone w przepisach.

MZ informuje, że wartość ryczałtu za dyżur w 2022 r. była podnoszona czterokrotnie i aktualnie wynosi 1860,90 zł.