Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości:
- leczenie stomatologiczne 291 (36,56 proc. wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości)
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 184 (23,12 proc.)
- rehabilitacja lecznicza 66 (8,29 proc.)
- refundacja leków 66 (8,29 proc.)

Spośród 291 zgłoszeń, dotyczących leczenia stomatologicznego, najwięcej dotyczyło świadczeń ogólnostomatologicznych (255).

Szczegółowe dane

Świadczenia ogólnostomatologiczne
I kwartał 2019 r. 146
II kwartał 2019 r. 76
III kwartał 2019 r. 33
I-III kwartał 2019 r. 25

Świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej
I kwartał 2019 r. 22
II kwartał 2019 r. 1
III kwartał 2019 r. 2
I-III kwartał 2019 r. 25

Świadczenia w zakresie chirurgii i periodonotologii
I kwartał 2019 r. 2
II kwartał 2019 r. 2
III kwartał 2019 r. 4
I-III kwartał 2019 r. 8

Świadczenia w zakresie protetyki stomatologicznej
I kwartał 2019 r. 3
II kwartał 2019 r. 0
III kwartał 2019 r. 0
I-III kwartał 2019 r. 3

Stomatologia ogółem
I kwartał 2019 r. 173
II kwartał 2019 r. 79
III kwartał 2019 r. 39
I-III kwartał 2019 r. 291

Największą zasadność zgłoszonych nieprawidłowości (spośród zgłoszeń dotyczących świadczeń) potwierdzono w:
- ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – 76,22 proc. zakończonych zgłoszeń w tym rodzaju świadczeń uznano za zasadne (109),
- leczeniu stomatologicznym – 31,27 proc. (81).

Kwota środków odzyskanych w I-III kw. 2019 r. w ramach wszystkich zgłoszonych w okresie sprawozdawczym nieprawidłowości na podstawie danych w ZIP to 18843,83 zł.

Największy udział w tym zestawieniu dotyczył:   rehabilitacji leczniczej 5 096,10 zł (27,04 proc.).
- leczenia stomatologicznego 5 020,92 zł (26,64 proc.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 4 021,65 zł (21,34 proc.)
- leczenia szpitalnego 3 532,00 zł (18,74 proc.)

NFZ twierdzi, że wysoka liczba zgłoszeń dotyczących: leczenia stomatologicznego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz refundacji leków, potwierdza, że obszary te wymagają systematycznej weryfikacji oraz działań nadzorczych Funduszu.