• NFZ w IV kw. 2022 r. przeprowadził 1090 kontroli i czynności sprawdzających u świadczeniodawców
 • W leczeniu stomatologicznym w IV kw. 2022 r. NFZ przeprowadził 7 kontroli. To stanowiło 4,6 proc. spośród 153 kontroli przeprowadzonych m.in. w zakresie: leczenia szpitalnego (44,4 proc.); podstawowej opieki zdrowotnej (29,4 proc.) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (11,8 proc.) 
 • NFZ w gabinetach stomatologicznych kontroluje często spełnianie warunków dotyczących: personelu medycznego, sprzętu i wyposażenia, materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych 

Co kontrolował NFZ w IV. kw. 2022 r. 

Liczba kontroli NFZ w IV kw. 2022 r.:

 • realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 216;
 • ordynacja produktów refundowanych – 676;
 • realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych – 198.

8 kontroli dotyczyło postępowań przeprowadzonych w trybie art. 61v ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Chodzi o prowadzenie kontroli bez uprzedniego zawiadomienia, w przypadkach, gdy jest to:

 • uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia;
 • niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia;
 • niezbędne dla przeciwdziałania ograniczeniom dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

7 kontroli NFZ w stomatologii w IV kw. 2022 r.

W leczeniu stomatologicznym w IV kw. 2022 r. NFZ przeprowadził 7 kontroli. To stanowiło 4,6 proc. spośród 153 kontroli przeprowadzonych m.in. w zakresie:

 • leczenia szpitalnego 68 (44,4 proc.);
 • podstawowej opieki zdrowotnej 45 (29,4 proc.);
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 18 (11,8 proc.).

Jedną kontrolę  w stomatologii przeprowadzono w trybie art. 61v  (bez zapowiedzi).

Co z reguły NFZ kontroluje w gabinecie stomatologicznym 

NFZ w gabinetach stomatologicznych kontroluje z reguły spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń stomatologicznych dotyczących:

 • personelu medycznego,
 • sprzętu i wyposażenia,
 • materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin miejsca udzielania świadczeń kontrolerzy często zwracają uwagę m.in. na brak udokumentowania aktualnego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej w paszportach technicznych.