Okres wszystkich umów: od 1 grudnia do 30 czerwca 2022.

Oferty należy składać w NFZ Katowice Kossutha 13, pok. 1.14.

Termin składania ofert: do 19 października 2017 r.

Otwarcie ofert: 23 października 2017 r. o godz. 9.00.