• Budżet NFZ na stomatologię zwiększony został o 145,3 mln zł (o 4,44 proc.)
  • Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną na sfinansowanie nadwykonań wykonanych w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 r.
  • Największy wzrost nakładów (powyżej 10 proc.) dotyczy woj. lubelskiego (10,71 proc.) i pomorskiego (10,35 proc.).
  • Minimalne pieniądze otrzymają woj. śląskie (wzrost o 0,07 proc.), wielkopolskie (o 0,08 proc.)    

Zarządzenie NR 130/2023/DEF Prezesa NFZ z 4 września 2023 r. zwiększa plan finansowy Funduszu na 2023 r. o 3 mld zł. W ramach zwiększonego budżetu - 145,3 mln zł skierowano na stomatologię. Pieniądze te przeznczone zostaną na sfinansowanie nadwykonań w stomatologii, które zostały zrealizowane w ciągu siedmiu miesięcy 2023 r.

W skali kraju plan finansowy NFZ zwiększył się z 3,27 mld zł (do 3,42 mld zł), a więc o 145,3 mln zł (wzrost o 4,44 proc.).

Dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone na sfinansowanie pilnych potrzeb, związanych m. in. z zapłatą za wykonane świadczenia ponadlimitowe, w tym przede wszystkim za świadczenia w zakresach nielimitowanych.

Rozdział pieniędzy na stomatologię według województw 

Stosunkowo największe wzrosty dotyczą województw:

  • lubelskiego o 10,71 proc.
  • pomorskiego o 10,35 proc.
  • małopolskiego o 9,26 proc.

Minimalne wzrosty zanotowano w województwach:

  • śląskim 0,07 proc.
  • wielkopolskim 0,08 proc.
  • zachodniopomorskim 1,08 proc.
  • mazowieckim 1,87 proc.