• Od 2015 r. spadła liczba świadczeniodawców, realizujących kontrakty NFZ o 17 proc.
  • Większość "stomatologicznych" postępowań konkursowych, ogłoszonych w końcu 2021 r. i w 2022 r., jest jeszcze w toku.
  • W 2008 r. udział wydatków na świadczenia stomatologiczne wyniósł 4,2 proc. nakładów ogółem, a w 2021 spadł on do 1,897 proc.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że umowy z NFZ zawarło w 2021 r. 73 nowych świadczeniodawców. Nie pozwoliło to jednak na odwrócenie regresu w liczbie świadczeniodawców ogółem realizujących kontrakty z Funduszem.

Pieniądze z NFZ na stomatologię podobne 

Zgodnie z analizą danych przeprowadzoną przez NFZ w połowie 2021 r. wartość świadczeń wykonanych w I półroczu 2019 r. (przed epidemią) oraz w pierwszym półroczu 2021 r. (drugi rok epidemii) utrzymuje się na tym samym poziomie w 2019 r. – 921 mln zł, w 2021 r. – ok. 921 mln zł.

Na podstawie danych, dostępnych w zasobach informatyczno - sprawozdawczych Funduszu, większość postępowań konkursowych, ogłoszonych w końcu 2021 r. i w 2022 r., jest jeszcze w toku.

Liczba gabinetów stomatologicznych na kontraktach z NFZ spada 

Dane przekazane przez NFZ, dotyczące liczby gabinetów stomatologicznych, w których udzielane są świadczenia stomatologiczne na przestrzeni lat 2015 - 2021, przedstawia tabela.

Jak zmieniała się liczba miejsc, w których zlokalizowane są gabinety stomatologiczne realizujące umowy z NFZ:
2015 -10 851
2016 - 10 855
2017 - 11 445
2018 - 10 352
2019 - 10 291
2020 - 9 794
2021 - 9 263

Przypomnijmy jednocześnie, że w 2008 r. udział wydatków na świadczenia stomatologiczne wyniósł 4,2 proc., w 2009 r. - 3,7 proc., w 2010 r. - niecałe 3,4 proc. Później było jeszcze gorzej. W 2016 r. udział procentowy stomatologii w planie NFZ nakładów na świadczenia zdrowotne spadł do 2,56 proc., a w 2017 r. do 2,46 proc., 2,21 proc. w 2018 r. i 2,17 proc. w 2019 r., 1,9 proc. w 2020 r. i do 1,897 proc. w 2021 r.