• Pieniądze z konkursu na gminę, w której zaszczepił się przeciwko COVID-19 największy odsetek mieszkańców, władze Darłowa przeznaczyli m.in. na profilaktykę próchnicy wśród uczniów szkół podstawowych
  • Profilaktyczny program stomatologiczny realizowany będzie w 2022 i w 2023 r.
  • Koszt dwuletniego projektu to ok. 140 tys. zł 

Koszt programu profilaktyki próchnicy zębów u uczniów Darłowa

Program profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci w wieku 7-13 lat z terenu gminy Darłowo wystartował we wrześniu 2022 r., a jego realizację zaplanowano także w 2023 r.

Miasto pokryje koszty programu w wysokości 99,9 tys. zł w 2022 r. i 40 tys. zł w 2023 r. W ramach tego projektu realizowane będą badania stomatologiczne oraz lakowanie (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

Projekt dotyczyć ma tej grupy młodzieży, która nie była poddana badaniom stomatologicznym w ciągu ostatniego pół roku.

Zakres programu profilaktycznego

Program obejmuje:

  • lakowanie bruzd zębów szóstych u dzieci w wieku 7-8 lat,
  • lakowanie bruzd drugich trzonowców stałych u dzieci w wieku 9-13 lat (w obu przypadkach chodzi o dzieci, u których do tej pory nie wykonywano takiego zabiegu lub u których doszło do utraty laku),
  • fluoryzację u dzieci w wieku 7-9 lat, uczniów szkół podstawowych (realizowaną przez pielęgniarki szkolne).

Badanie stomatologiczne  oraz  działania w ramach profilaktyki stomatologicznej będą odbywały się w gabinetach przy ul. Podzamcze 1a, Darłowo (NZOZ Doktor).

Każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki, otrzyma zalecenia, wraz z terminem oraz godziną zabiegu lakowania.

W ramach programu na terenie szkoły  prowadzona będzie także  edukacja w zakresie profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Szczegółowe informacje:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Darłówku
  • Urząd Miejski w Darłowie, pokój nr 8, tel. 94 355 1 230