Składanie ofert potrwa do 15 października, ich otwarcie nastąpi 20 października, a rozstrzygnięcie 3 listopada 2014 r.
Konkurs w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dotyczy obszarów obejmujących gminy: Sobolew, Świercze, Sadowne, Podkowa Leśna, Jadów, Joniec.

Takie same terminy, jak w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych obowiązują w postępowaniu konkursowym w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin). Postępowanie to dotyczy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego.