• Jak dużym zagrożeniem dla środowiska jest amalgamat stomatologiczny? Na tak postawione pytanie odpowiadali ankietowani lekarze dentyści i studenci stomatologii z terenu Grecji
  • Studenci, młodsi dentyści oraz osoby mieszkające w regionach pozamiejskich wydają się być bardziej wrażliwi na kwestie związane z wpływem amalgamatu na środowisko naturalne i zdrowie pacjentów oraz problem jego utylizacji.
  • Organizacje zawodowe powinny dokładnie zająć się kwestiami środowiskowymi, wzmacniając odpowiednie działania dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemu amalgamatu stomatologicznego, podkreśla Dentistry Journal

Amalgamat stomatologiczny. W ocenie dentystów

Mimo unijnych przepisów dotyczących stopniowego wycofywania amalgamatu dentystycznego, na rynku, w gabinetach dentystycznych, a przede wszystkim w zębach pacjentów nadal można znaleźć duże ilości tego materiału, pisze dr Maria Antoniadou z Dental School, National and Kapodistrian University, w Atenach. 

Badaczka sprawdzała jakie jest nastawienie lekarzy dentystów i studentów stomatologii do stosowania i bezpieczeństwa amalgamatu dentystycznego dla ludzi oraz środowiska, a także ich stosunku do ograniczenia i utylizacji "czarnych plomb".

W sumie badanie objęło  564 osoby, w tym 462 (81,9 proc.) dentystów i 102 (18,1 proc.) studentów stomatologii. Ankietowani z obu grup byli zgodni co do faktu, że nie stosują już często amalgamatu dentystycznego.

Amalgamat stomatologiczny. Wpływ na środowisko

Dentyści (39,8 proc.) i studenci (36,4 proc.) uważają, że amalgamat jest umiarkowanym obciążeniem dla środowiska. Ocena ta różniła się istotnie w zależności od długości okresu pracy w zawodzie i roku studiów, przy czym dentyści pracujący co najmniej 6 lat i więcej oraz studenci IV-tego roku byli najmniej świadomi wpływu amalgamatu dentystycznego na środowisko.

Amalgamat stomatologiczny. Wpływ na zdrowie pacjenta

Ponadto profesjonaliści (70 proc.) i studenci (60 proc.) uważają, że amalgamat dentystyczny nie ma w ogóle lub ma tylko nieznacznie negatywny wpływ na zdrowie pacjenta.  Tymczasem 32,9 proc. lekarzy i 36,4 proc. stydentów było przekonanych, że w stopniu umiarkowanym materiał ten szkodzi  personelowi gabinetów stomatologicznych.

Co ciekawe, ocena wpływu na zdrowie pacjentów i personelu znacznie różniła się w zależności od lokalizacji praktyki dentystycznej. 

Koniec ery czarnych plomb

Amalgamat stomatologiczny wykorzystywany był do robienia wypełnień przez wiele dziesięcioleci, uzupełniano nim utracone tkanki zębów w wyniku procesu próchnicowego, był stosowany w ubytkach różnej wielkości i klasy. Jednocześnie stale pojawiały się głosy  kwestionujące jego szerokie zastosowanie, zarówno ze względów ochrony zdrowia i środowiska, jak i wady estetyczne oraz funkcjonalne, podkreśla dr Maria Antoniadou.

Chodzi o główny składnik amalgamatu, czyli rtęć (Hg), której jony, znane ze swojej toksyczności, są uwalniane z zestalonego amalgamatu w postaci oparów rtęci. Stąd niepokój związany z jego wpływem na zdrowie zarówno pacjentów z wypełnieniami amalgamatowymi w zębach, jak i dentystów i personelu stomatologicznego, którzy są narażeni na jego działanie.

Jednocześnie amalgamat dentystyczny, od momentu jego wytworzenia do usunięcia z jamy ustnej przez wiele lat zanieczyszcza środowisko rtęcią. Wg  Światowego Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) Global Mercury Assessment 2013 rtęć z amalgamatu dentystycznego odpowiadała za 21 proc. światowego zużycia tego metalu ciężkiego w produktach, przypomina badaczka w artykule opublikowanym w Dentistry Journal.