Wacław Żarski wójt gminy Raciechowice (gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim) uzgodnił z dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli oraz dyrektorką Specjalmed - Ewą Szymoniak oraz kierowniczką podmiotu leczniczego - Katarzyną Weszką  - zasady funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Raciechowicach – relacjonował portal raciechowice.pl.

Przyjmowani będą tam uczniowie, których rodzice zadeklarowali zgodę na objęcie dziecka opieką stomatologiczną. Gmina zapewnić ma transport uczniów z poszczególnych placówek oświatowych w celu przeprowadzenia pierwszej wizyty diagnostycznej.

W gabinecie będzie zatrudniony lekarz oraz asystentka stomatologiczna - informował portal raciechowice.pl.

- W gabinecie będą świadczone usługi z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Będzie również możliwość kontynuowania bezpłatnego leczenia w naszym gabinecie pod opieką rodzica – poinformowała Ewa Szymoniak dyrektor Specjalmed.