Ważne, że – jak informuje wiceprezes NRL Andrzej Cisło - w ramach Ministerstwa Zdrowia został też ustanowiony podzespół ds. kształcenia lekarzy dentystów.

Przypomnijmy, że prof. dr hab. Tomasz Konopka jest m.in. kierownikiem Katedry i Zakładu Periodontologii Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego UM we Wrocławiu, wiceprezydentem i przewodniczącym Komisji Naukowej PTS,

Był dziekanem Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego AM we Wrocławiu (2005-2008) i przewodniczącym Sekcji Periodontologii PTS (2000 - 2004).

W dorobku naukowym posiada ponad trzysta opublikowanych prac i doniesień zjazdowych. Tematyka publikacji dotyczy m.in.: patogenezy zapaleń przyzębia, związku zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine), diagnostyki i epidemiologii chorób przyzębia, leczenia periodontologicznego ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, chorób błony śluzowej jamy ustnej.

Czytaj także: Co zamiast stażu? MZ powołuje zespół doradców