Tematyka prac konkursowych powinna prezentować ciekawą historię związaną z pracą w ochronie zdrowia (np. śmieszną, bądź wzruszającą).

W konkursie mogą brać udział wszyscy pracownicy oraz byli pracownicy ochrony zdrowia. Każdy uczestnik może zgłosić jedno opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Praca musi być krótka, zawierająca do trzech stron A4.

Po nadesłaniu opowiadania staje się ono własnością Muzeum Stomatologii (prace będą publikowane w oryginalnej formie pisowni autora).

Prace konkursowe należy nadesłać do 1 grudnia 2021 r. na adres: pkuznik@op.pl lub

lub Muzeum Stomatologii ul. Jasnogórska 92, 42-217 Częstochowa.

Do 1 stycznia 2022 r. jury wybierze najlepsze prace i opublikuje wyniki konkursu na stronie facebooka Muzeum Stomatologii.

Opowiadania będą przygotowywane także do druku.

Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą I, II i III miejsce - zostaną nagrodzeni:
I miejsce- 1500 zł
II miejsce- 1000 zł
III miejsce- 500 zł

Skład jury
Właściciel Muzeum Stomatologii- lek. dent. Piotr Kuźnik
Katarzyna Mikołajewska
Natalia Holik

Konkurs został objęty honorowym, patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej.

Regulamin konkursu można pobrać na stronie muzeumstomatologii.pl