Zawieszenie postępowań z 5 i 9 marca nastąpiło na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019.567, z późn. zm.) zostają wznowione.

Chodzi o świadczenia ogólnostomatologiczne:
07-20-000132STM/07/1/07.0000.218.02/01 gmina Łochów
07-20-000134/STM/07/1/07.0000.218.02/01 gmina Ożarów Mazowiecki
07-20-000136/STM/07/1/07.0000.218.02/01 gmina Brudzen Duży
07-20-000137/STM/07/1/07.0000.218.02/01 powiat płocki

Rozstrzygnięcia wszystkich konkursów zaplanowano na 5 listopada 2020 r.

Z uwagi na zaistniały z przyczyn niezależnych od OW NFZ, brak możliwości rozstrzygnięcia postępowań w terminie umożliwiającym zawarcie umów na okres wskazany w ich ogłoszeniach, zmianie ulega:
- termin obowiązywania umów, które zostaną zawarte - nie jak pierwotnie zakładano na okres od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. – a na okres: od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.
- wartość zamówienia na bieżący okres rozliczeniowy – 2020 r., jako skutek zmiany okresu obowiązywania umów.