• W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano dwa ważne rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwsze dotyczące zniesienia stanu epidemii w Polsce. Drugie o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego
  • Minister zdrowia Adam Niedzielski  już kilka dni temu zapowiedział zmianę przepisów 
  • Mówił, że stan epidemii zostanie zniesiony 16 maja i zastąpi go wówczas stan zagrożenia epidemicznego
  • W rozporządzeniu określono grupę osób, które podlegają obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19

Epidemia odwołana. Jest rozporządzenie ministra zdrowia

9 maja w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakończenia stanu epidemii w Polsce. 

- Odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - to najważniejszy i jeden z trzech paragrafów dokumentu.
Zmianę przepisów w tym zakresie zapowiedział jeszcze w ubiegły piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Doprecyzował, że stan epidemii zostanie zniesiony 16 maja i zastąpi go wówczas stan zagrożenia epidemicznego. 

Z kolei w projekcie, który przekazano do uzgodnień, wskazano, że przepisy wejdą w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

- Biorąc pod uwagę poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej skutkującą zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV2, co przyczyniło się również do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych, za zasadne
uznaje się zniesienie stanu epidemii - napisano w uzasadnieniu. 

Minister Niedzielski: testem będzie wrzesień

- To nie jest zniesienie epidemii tylko przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które świeciło się od 2 lat, na światło pomarańczowe, które pokazuje, że jest ryzyko i zagrożenie, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku i ocena sytuacji jest zdecydowanie lepsza - zastrzegał minister zdrowia.

Podkreślił, że stan zagrożenia epidemicznego, który zostanie wprowadzony po 16 maja "pozwala utrzymać pewną gotowość legislacyjną rozwiązań".

- A jednocześnie wysyłamy sygnał, że sytuacja i nasza ocena ryzyka są zdecydowanie lepsze. Prawdziwym testem będzie wrzesień, gdy będą wyniku powroty do szkół i pracy, zwiększonej transmisji. Stan zagrożenia na pewno do tego okresu będziemy utrzymywać - zaznaczył.

Od 16 maja stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie ministra zdrowia

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

W projektowanym dokumencie wyjaśniono, że:

W okresie od dnia 16 maja 2022 roku do odwołania na obszarze Polski ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 nadal podlegają:
a. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

b. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

c. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Tym samym osoby objęte powyższym obowiązkiem są obowiązane posiadać ważne unijne cyfrowe zaświadczenia – czytamy w projekcie.

COVID-19 odpuścił, ale służby w gotowości

Jak czytamy w dokumencie, projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego wynika z braku zasadności dalszego obowiązywania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

- W związku z poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 oraz jego agresywności, zmniejszyła się liczba osób hospitalizowanych, co pozwala zastąpić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego – podano.
W uzasadnieniu podkreślono również, że regulacja ta kontynuuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 nałożony na osoby w stanie epidemii, a także zawiera zasady dotyczące posiadania przez te osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

- W przypadku nie posiadania przez wyżej wskazane osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, są one obowiązane posiadać negatywny wynik testu antygenowego lub molekularnego w kierunku Sars-CoV-2 wykonanego każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pacy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych. Należy jednak zaznaczyć, że testy te nie będą finansowane ze środków publicznych – wyjaśniono w projekcie.